DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Біологічні науки" >
2015 >
Серія "Біологічні науки", 2015, № 2 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/5570

Название: Вплив зорових дисфункцій на вікові зміни складності нейродинаміки головного мозку
Другие названия: Influence of Visiual Dysfunction on Age-rekated Changes of Brain Dynamical Complexity
Авторы: Редька, Ірина
Redka, Iryna.
Ключевые слова: електроенцефалографія
ентропія Колмогорова-Сіная
зорові дисфункції
electroencephalography
entropy Kolmogorov-Sinai
visual dysfunction
Issue Date: 2015
Издатель: Східноєвропейський Національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Редька, І. Вплив зорових дисфункцій на вікові зміни складності нейродинаміки головного мозку / І. Редька // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: І. Я. Коцан [та ін.]. - Луцьк, 2015. - № 2 (302) : Серія : Біологічні науки. - С. 193-199
Краткий осмотр (реферат): Значно збільшено відомості щодо нелінійної природи ЕЕГ-сигналу. У цьому контексті доцільно засто- сувати нові алгоритми аналізу ЕЕГ-сигналів для кращого розуміння закономірностей нормального і ано- мального розвитку мозку. У дослідженні використано ентропійний підхід для аналізу складності ЕЕГ-сигналу людей з нормальним зором і вродженими зоровими дисфункциями в період від 8 до 20 років у стані спокою з заплющеними очима. Виявлено вікове зниження складності ЕЕГ-сигналу (на підставі ентропії Колмогорова- Сіная). Найбільш вираженим це зниження було в підлітковому віці у чоловіків, і юнацькому віці у жінок. По- казано, що вікове зниження значень ентропії не залежить від наявності зорової дисфункції. Висловлено при- пущення, що візуальна дисфункція лише віддаляє в часі та уповільнює вікове зниження складності нейро- динаміки головного мозку. Progressive increases the data on the non-linear nature of the EEG signal. In this context it is necessary to use new algorithms for the analysis of EEG for better understanding patterns of normal and abnormal brain development. Entropy approach was used in this research to the analysis of the EEG complexity in people from 8 to 20 years with normal vision and congenital visual dysfunction during resting-state with eyes-closed. Age-related reduction of complexity of EEG signal according to the Kolmogorov-Sinai entropy was revealed. This age-related change of complexity was the most significant in teenager males and adolescence females. The age-related entropy reduction was independent of the presence of visual dysfunction. It has been suggested that the visual dysfunction retard to age- related reduction retards of brain dynamical complexity.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/5570
Appears in Collections:Серія "Біологічні науки", 2015, № 2

Files in This Item:

File Description SizeFormat
16.pdf884,07 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback