DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Біологічні науки" >
2015 >
Серія "Біологічні науки", 2015, № 2 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/5603

Название: Особливості реагування серцево-судинної системи на ортостатичну пробу у гімнастів різної спортивної кваліфікації
Другие названия: Features Response of Cardiovascular System for Orthostatic Test Gymnast Different Sports Skill
Авторы: Шишкевич, Вікторія
Гайдай, Микола
Shishkevich, Viktoriya
Hayday, Mykola
Ключевые слова: показники серцево-судинної системи
гімнасти
спортивна кваліфікація
ортостатична проба
тип гемодинаміки
performance of the cardiovascular system
gymnasts
sports skills
orthostatic test
type of hemodynamics
Issue Date: 2015
Издатель: Східноєвропейський Національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Шишкевич, В. Особливості реагування серцево-судинної системи на ортостатичну пробу у гімнастів різної спортивної кваліфікації / В. Шишкевич, М. Гайдай // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: І. Я. Коцан [та ін.]. - Луцьк, 2015. - № 2 (302) : Серія : Біологічні науки. - С. 238-243
Краткий осмотр (реферат): Досліджено й проаналізовано показники центральної гемодинаміки у 60-ти гімнастів чоловічої статі віком 13-15 років під час виконання активної ортостатичної проби. Виявлені величини основних показників гемо- динаміки та реакції серцево-судинної системи на активну ортостатичну пробу залежно від рівня спортивної кваліфікації. Так, достовірно менші показники пульсового тиску, хвилинного об’єму та загального перифе- ричного опору у майстрів спорту засвідчують економізацію роботи серця у спокої порівняно з першо- розрядниками та кандидатами у майстри спорту. Динаміка змін показників гемодинаміки при виконання ортопроби і періоду реституції показала, що домінантним типом гемодинаміки на навантаження виявився гіпотонічний тип, який властивий видам спорту, що розвивають витривалість, зокрема гімнастиці. Швидкий період реституції у майстрів спорту вказує на кращу адаптованість до фізичних навантажень зі зростанням спортивної кваліфікації. The investigation and analysis of central hemodynamics in 60 male gymnasts aged 13–15 years in the performance of active orthostatic test. Identified values of the main hemodynamic parameters and responses of the cardiovascular system to the active orthostatic test, depending on the level of sports training. Thus, significantly lower performance in pulse pressure, cardiac output and total peripheral pressure from the masters of the sport suggests economization of the heart at rest compared with first class and candidates for master of sports. Dynamics of changes in hemodynamic parameters in the performance of orthostatic test period restitution and showed that the dominant type of hemodynamic load is hypotonic type, which is characteristic of sports, developing endurance, including and gymnastics. Rapid period of restitution from the masters of the sport proves the best adaptation to physical stress on the growth of sports training.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/5603
Appears in Collections:Серія "Біологічні науки", 2015, № 2

Files in This Item:

File Description SizeFormat
24.pdf644,76 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback