DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Філологічні науки. Літературознавство" >
2013 >

Серія "Філологічні науки. Літературознавство", 2013, № 3 (252) : [31]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ

Марина Аммон. Беларуская фантастычная літаратура ў кантэксце сучаснай міфатворчасці

Олена Бай. Концепт світу в поезії Данила Братковського

Тамара Белова. Природа и люди Украины в представлениях и художественном мире Максима Горького 1890–1910-х годов

Людмила Бублейник. «Piesek przydrożny» Ч. Мілоша українською мовою: лексико-стилістичні відповідності

Наталія Вівчарик. Художні особливості епістолярної повісті Григора Лужницького «Дванадцять листів о. Андрея Шептицького до матері»

Наталія Волковецька. Модифікація української ментальності як результат кризи ідентичності (на матеріалі романів української письменниці Оксани Забужко «Музей покинутих секретів» і британської письменниці Марини Левицької «Коротка історія тракторів по-українськи»)

Lech Giemza. Jaka historia? Wokół metafor historycznych w esejach Miłosza, Herberta i Zagajewskiego

Наталія Грицак. Прага в мировосприятии Марины Цветаевой

Інна Девдюк. Російське письменство на сторінках «Щоденника» Пантелеймона Куліша

Володимир Єршов. Мемуаристика Євстахія Івановського в контексті правобережної польськомовної літератури періодів романтизму та позитивізму ХІХ ст.

Михайло Калініченко. Масова та висока література: Pro et Contra (обрії теоретичної рефлексії в сучасному українському, російському та північноамериканському літературознавстві)

Світлана Кобута. Проблема свободи автора в публіцистиці Джорджа Орвелла й Івана Багряного

Ольга Коржовська. Проблема компіляції в літописах Київської Русі

Світлана Кравченко. Художній переклад як діалог культур: семантично-експресивна співвідносність лексичних еквівалентів у польських перекладах української поезії (на матеріалі часопису «Biuletyn Polsko-Ukraiński»)

Людмила Кулакевич. Юнгіанські архетипи в сучасному романі (на матеріалі української і російської літератур)

Ірина Куницька. Конструктивістський роман в українській і російській літературі 1920-х років: проблема жанрової ідентифікації

Лариса Куца. Життєві горизонти ліричного розповідача в «Нових співомовках» І. Франка

Світлана Луцак. Концепція художнього стилю Ігоря Костецького на тлі літературно-критичного дискурсу середини ХХ ст.

Іванна Луцишин. Тип нудьгуючого інтелігента в романній творчості Володимира Винниченка 1910-х років

Андрей Мельков. Особенности жития святых Кирилла и Мефодия на основе анализа древнерусских богослужебных текстов

Андрій Моклиця. Поетика абсурдизму в повісті К. І. Галчинського «Порфиріон Оселек»

Евгений Никольский. Изображение представителей польского народа у Всеволода Соловьева и Федора Достоевского

Луїза Оляндер. Проблема міжслов’янських літературних зв’язків

Людмила Полякова. Национальная идентичность как литературоведческая проблема: к теории компаративистики

Ольга Салова. Мотив долання геокультурних бар’єрів героями романів Олеся Досвітнього «Американці» та Бориса Пильняка «Корені японського сонця»

Наталія Сахарчук. Роман «Таємниця» Юрія Андруховича як діалог із собою

Ілона Смаглій Феномен страху в поезіях С. Йовенко та Б. Ахмадуліної

Світлана Сухарєва. Фабіян Бірковський і розвиток похоронної проповіді в епоху бароко

Оксана Трухан. Катастрофізм як каталізатор жанрової трансформації (на прикладі документальної повісті Ю. Щербака «Чорнобиль» та «роману-свідчення» С. Алексієвич «Чорнобильська молитва»)

Юлія Чирва. Творчість Трумена Капоте в 1940–1950 рр.: біографічний контекст

Иван Штейнер. …И слышалъ неизреченные слова, которыхъ человеку нельзя слышать (библеизмы в поэзии А. Рязанова)

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback