DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Філологічні науки. Літературознавство" >
2013 >

Серія "Філологічні науки. Літературознавство", 2013, № 13 (262) : [31]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ

Алієва Заміна. Образ «Я» / Інший як проблема імагології

Астрахан Наталія. Теорія неможливості теорії літературного твору» в праці С. Лема «Філософія випадку»

Бартіш Світлана. Романтичні засади творення часопису «Молода Україна» Олени Пчілки

Бондаренко Галина. Реінтерпретація документа в «книгах народної пам’яті» Алеся Адамовича

Ботнаренко Наталія. Семантика художнього простору в новелі В. Стефаника «Вона–Земля» та повісті А. Чехова «Нудна історія»

Васейко Юлія. Тезаурус Ю. І. Крашевського крізь призму вертикального контексту повісті «Sieroce dole»

Волощук Галина. Порівняльні структури в польському та українському текстах Святого Письма («Книга Псалмів» і «Книга Приповідок»)

Голодюк Ірина. Особливості фікційного світу українського літературного імпресіонізму

Ільків Анна. Роль концептів «любов-агапе» та «любов-ерос» в інтимному епістолярії Ольги Кобилянської

Зелінська Лідія. Цензура й автоцензура в театральному дискурсі Російської імперії першої третини ХІХ ст.

Касіян Любов. Поетична збірка «Tempi passati» М. Кічури: еволюція індивідуального стилю

Комінярський Ілля. Автобіографічний модус самовираження автора в драматургії Джорджа Риги (на матеріалі п’єси «Лист до мого сина»)

Комінярська Ірина. Художня трансформація історичної пам’яті – основа національної ідентичності героя в прозі Уласа Самчука

Краснобаєва Оксана. Гендерна парадигма сучасної української та російської жіночої прози

Луцан Леся. Стильовий синкретизм у романах Бориса Харчука

Мельнікава Анджела. Вобраз «Іншага» ў творах Максіма Гарэцкага

Мочернюк Наталія. Взаємодія літератури й мистецтва. Теоретичний досвід українського та польського літературознавства

Пасічник Олена. Родинні свята – елемент культури українського народу в романі Уласа Самчука «Морозів хутір» та слов’янський контекст родинних обрядів

Приймачок Оксана. Безеквівалентні компоненти як вияв інтертекстуальних зв’язків оригіналу та перекладу

Рега Данило. Мотив любові у творчості поетів-футуристів (на прикладі поетичної спадщини В. Маяковського, М. Семенка та Б. Ясенського)

Сафіюк Олена. Образ інтелігента в малій прозі В. Підмогильного та А. Чехова

Соболевська Галина. Українська тема в мемуаристичних повістях М. С. Лєскова 1870–1880 рр.

Стернічук Вікторія. Явище інтертекстуальності в епістолярній комунікації. Лист як інтертекст

Трефяк Наталія. Актуальність досліджень категорії стилю в сучасній літературознавчій науці

Фіцнер Татьяна. Хто вінаваты? Праблема ўзаемаадносін полаў у сучаснай беларускай прозе: гендарны аспект

Цьолик Наталія. Літературна діяльність Міхала Чайковського як утілення романтичної ідеї чину: до проблеми польсько-українських зв’язків

Чобанюк Марія. Феномен постмодернізму як явище слов’янської культури

Чура Юлія. Художня функціональність любовного сюжету в структурі пенталогії Б. Лепкого «Мазепа» та історичній трагедії Рудольфа фон Готтшаля «Мазепа»

Юстинская Гюльнара. Справочно-информациооные модули электронного образовательного средства по русской литературе

Якимович Вікторія. Імагологічний дискурс роману Марії Матіос «Солодка Даруся»: інонаціональна проблематика

Ярмоленка Елена. Біблія ў творчасці класіка беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback