DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Педагогічні науки" >
2014 >

Серія "Педагогічні науки", 2014, № 8 (285) : [28]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Браніцька Тетяна. Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери у скандинавських країнах

Мартіросян Леся. Становлення духовно-ціннісного компонента українського виховання: історичний аспект

Підвальна Юлія. Олексій Андрієвський - активний громадський діяч та просвітник на теренах України

РОЗДІЛ ІІ. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Дем’янчук Олександр, Саварин Павло. Медіа-грамотність та медіа-компетентність викладачів як основа підготовки фахівців технічного профілю

Пріма Раїса. Інноваційна методична культура майбутнього педагога як пріоритетна складова частина його професійної компетентності

Бузько Валентин. Компоненти структурно-функціональної моделі управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах цивільного захисту

Галацин Катерина. Методичні аспекти формування комунікативної культури студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення англійської мови

Гречаник Олена. Акмеологічний супровід учителя в періоди вікових криз професійного становлення

Гунько Степан. Особливості використання табличного процесора Microsoft Excel для статистичного аналізу емпіричних даних

Дмитрук Юлія. Міжпредметні зв’ язки під час вивчення води як найважливішого природного оксиду

Панченко Вікторія. Комунікативна культура майбутнього фахівця: теоретичний аналіз

Слюта Аліна. Обґрунтування змісту виробничої практики в процесі підготовки студентів-екологів

Хом’ як Алла. Розуміння як головна ознака комунікативного акту

РОЗДІЛ ІІІ. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ

Бенещук Руслан. Збереження української культури й традицій у середовищі молодших школярів засобами народної хореографії

Дурманенко Оксана. Модель ефективного моніторингу організації виховної роботи у вищому навчальному закладі

Косаковська Леся. Збереження автентичних фольклорно-етнографічних зразків українського народного танцю як предмет наукового дослідження

Смалько Оксана. Позааудиторна виховна робота як чинник професійно-особистісного становлення майбутніх фахівців

Яструб Оксана. Сутнісний аналіз поняття «культура міжособистісної взаємодії»

РОЗДІЛ ІV. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Гомонюк Олена. Педагогічні умови формування професійно значущих якостей у майбутніх реабілітологів

Жорнова Ольга. Професійна підготовка в університеті: як поєднати сумлінного виконавця і натхненного сгеаіог(а)?

Антонюк Надія. Діалогічний підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя початкової школи

Гусак Людмила. Технології формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах асоціативного навчання іноземних мов учнів початкової школи

Марценюк Ірина. Ціннісний вимір професійної підготовки студентів природничо-математичних спеціальностей

Плачинда Тетяна. Формування вмінь самоконтролю під час професійної підготовки курсантів льотних навчальних закладів

Чуносов Михайло. Концептуальні положення педагогічної системи формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики делінквентної поведінки неповнолітніх

РОЗДІЛ V. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Балахтар Валентина. Комунікативна компетентність соціального працівника

Бартків Оксана, Дурманенко Євгенія. Функції діяльності соціального педагога в літньому дитячому оздоровчому таборі

Равлюк Тетяна. Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з людьми з особливими потребами в процесі професійно орієнтованої практики

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback