DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Лінгвостилістичні студії >

Лінгвостилістичні студії, 2014, № 1 : [23]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ

Аркушин Григорій. Наказові дієслова на -іте в текстах Лесі Українки й у західнополіських говірках

Бабич Надія. Епістолярний і науково-публіцистичний контексти поглядів Лесі Українки на мову як код національного буття

Богдан Світлана. Епістолярна комунікація Лесі Українки крізь призму її автокоментарів

Вільчинська Тетяна. Мовна концептуалізація образу Христа у творчості Лесі Українки (на матеріалі драматичної поеми «В катакомбах»)

Вокальчук Галина. Семантико-стилістичні особливості юкстапозитів у поезії Лесі Українки

Гандзюк Олександра. Невербальні знаки в ремарках драматичних творів Лесі Українки

Голоюх Лариса. Домінанти поетичного синтаксису Лесі Українки

Данилюк Ніна. Лексика зі стилістичним значенням у збірці Лесі Українки «На крилах пісень» (1893 р.)

Даскалюк Оксана. Мовні засоби волевиявлення у творах Лесі Українки

Коць Тетяна. «Там яснії зорі і тихії квіти єднаються в дивній розмові» (лексико-семантичне поле «тиша» у творчості Лесі Українки)

Левчук Ірина. Мовностилістичний вияв авторського «я» в літературно-критичних працях Лесі Українки

Локайчук Світлана. Народнорозмовна лексика в мовотворчості Лесі Українки (на матеріалі поезій)

Маленицька Ольга. Лінгвонаціональний аспект мови драматичних поем Лесі Українки

Масицька Тетяна. Об’єктна семантико-синтаксична залежність у мовотворчості Лесі Українки

Масло Ольга, Трохименко Юлія. Мовна картина світу епістолярію Лесі Українки

Мацько Любов, Сидоренко Олеся. Лінгвостилістичний погляд на мовний світ Лесі Українки

Мацюк Зоряна, Фенко Марія. Фраземіка в контексті епістолярію Лесі Українки

Мех Наталія. Поетичні тексти Лесі Українки як джерело словника «Одвічні слова української культури»

Павленко Лариса. Синтаксично нерозкладні словосполучення як фрагмент номінативної деривації (на матеріалі наукової, публіцистичної й епістолярної спадщини Лесі Українки)

Приймачок Оксана. Стилістична компенсація в перекладах Лесі Українки на російську мову оповідань Івана Франка

Приходько Наталія. Стилістика пунктуаційних знаків у драматичних текстах Лесі Українки

Скорук Ірина. Особливості ономастикону драматичних поем Лесі Українки

Яворський Андрій. Територіально здиференційовані елементи в мові Лесі Українки як об’єкт наукових студій

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback