DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Лінгвостилістичні студії >

Лінгвостилістичні студії, 2015, № 2 : [28]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ

Бибик Світлана. Графічна неоднорідність прозового тексту: структурно-композиційний і стилістичний прийом (на матеріалі роману Марії Матіос «Солодка Даруся»)

Гаврилюк Наталія, Федорчук Ольга. Індивідуально-авторські новотвори в поетичному мовленні Б.-І. Антонича та І. Калинця

Горбач Олена. Використання зоонімів для створення сатиричного ефекту

Деренчук Наталія. Поняття ідіолекту в українському політичному дискурсі

Зеніна Анастасія. Науковий стиль банківських текстів: ознаки норми та інновації

Ільченко Ірина, Бабич Дар’я. Чоловічі імена як засіб створення хронотопу в романі Р. Іванченко «Гнів Перуна»

Калита Оксана. Типи комічних текстів та особливості їх стилістичного аналізу

Космеда Тетяна. Феномен еґоцентризму запозичень у поетичному дискурсі (на матеріалі співомовок Степана Руданського)

Любавська Юлія. Особливості взаємодії концептосфер БІЗНЕС і ПОЛІТИКА в публіцистичному дискурсі: когнітивний та прагматичний аспекти

Метелюк Ірина. Семантичні особливості авторських емотивів позитивного реагування в українській поезії ХХ сторіччя

Микитюк Оксана. Діалектизми як засіб увиразнення текстів Мирослава Дочинця

Мовчун Лариса. Засоби образної репрезентації знань про риму в поетичному тексті

Мороз Валентина. Жанрово-стилістичні особливості кореспонденцій Т. Г. Шевченка

Осташ Любов, Осташ Роман. Українські особові імена середини XVII ст.як об’єкт лексикографії. 24 (Ш, Щ)

Осташ Надія. Словозміна іменників у говірці села Березна на Холмщині (форми множини)

Петрів Христина. Парцеляція як прийом експресивного синтаксису в системі ідіостилю Оксани Пахльовської

Піддубна Наталія Вербалізація концепту «Бог» у співомовках Степана Руданського

Поповський Анатолій. Сакральний світ Олеся Гончара

Поворознюк Світлана. Вербалізація національно-культурного простору в мові поеми Станіслава Бондаренка «Нічна розмова з Європою»

Радько Оксана. Особливості творення ступенів порівняння індивідуально-авторських прикметників в українських поетичних текстах ХХ–ХХIсторіч

Семенюк Ольга. Неологія П. Тичини крізь призму фольклорної традиції

Сніжко Наталія. Динамізм та поліфункційність мови в тезаурусному відтворенні

Стеванович Раиса. Эвристический научный текст как объект стилистики (на материале русского и английского языков)

Степаненко Микола. Синтагматика оніма Україна в поетичному дискурсі Тараса Шевченка

Тиха Лариса. Образні засоби поезії Василя Голобородька

Фаріон Ірина. Кореляція суспільного статусу староукраїнської мови та мовно-етнічної (національної) свідомості у ХIV–ХVII століттях

Шабат-Савка Світлана. Жанрові вияви інтенцій регламентування в офіційно-діловому дискурсі

Яворський Андрій. Теоретичні засади вивчення діалектизмів у мові художньої літератури

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback