DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Історичні науки" >
2015 >

Серія "Історичні науки", 2015, № 5 (306) : [34]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Паршин Ілля. Вектори політики князя Юрія-Болеслава Тройденовича до року 1333: між набутим та «успадкованим»

Прокоп Тарас. Петро Рум’янцев-Задунайський та Катерина ІІ: особистісні відносини та їх вплив на становище Лівобережної України в другій половині XVIII ст

Карліна Оксана. Суконне виробництво в містах і містечках Волинської губернії (кінець XVIII ст. - початок 1860-х років)

Романюк Неля. Пріоритетні галузі виробництва підприємців Волині (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)

Дорошева Антоніна. Участь органів самоврядування Херсона та Миколаєва в розбудові міського господарства в другій половині ХІХ ст

Гучко Оксана. Організація медичної допомоги населенню Буковини (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)

Гуцалюк Інна. Проекти законодавчих змін уряду УНР у сфері державного управління в ході підготовки та проведення повстанської операції на Волині (1920-1921 рр.)

Маслій Ольга. Діяльність Згромадження сестер-мироносиць у 1914-1946 рр

Гладишук Сергій. Сприйняття польської адміністрації населенням Західної Волині в 1919-1921 рр

Райківський Ігор. Діяльність прокомуністичної УСДП на Західній Україні (1923-1924 рр.)

Raikivsky Ihor. Activity of the Pro-communist USDP in Western Ukraine (1923–1924)

Мосорко Мар’яна. Діяльність польських комітетів опіки в Галичині періоду Другої світової війни

Шульга Світлана. Родина волинських чехів Прокупеків

Росіцький Петро. УНС як фактор, протидіючий німецькій окупаційній владі. Перші бойові сутички (липень-вересень 1943 р.)

Ленартович Олег. Німецько-фашистський окупаційний режим на Волині в роки Другої світової війни

Федчук Олександр. Луцькі богословсько-пастирські курси в 1945/1946 навчальному році

Кіндрачук Надія. Антиукраїнська мовна політика у вищій школі України: 60-70-ті рр. ХХ ст.

Kindrachuk Nаdia. Anti-Ukrainian Language Policy in Higher Education of Ukraine: 60–70 YEARS of the XX Century.

Юрова Тетяна. Волонтерська допомога у створенні засобів індивідуального захисту та технічного оснащення військовослужбовців у зоні АТО

РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Рассадин Сергей. К вопросу об истинной исторической роли Евфросинии Полоцкой

Ковальчик Рафал Виктор. Смоленск 1812 года - «ворота Москви»

Ворон Олена. Формування громадських організацій Чехословаччини: особливості інституалізації

Підберезних Інна. Індонезія: шлях до прогресивного розвитку та демократії

РОЗДІЛ ІІІ. ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО. ЕТНОГРАФІЯ. АРХІВОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ

Мочкін Сергій. Сакральні пам’ятки західних областей УРСР в умовах антирелігійної кампанії 1958-1964 років

Чибирак Світлана. Оптичні атмосферні явища у світогляді мешканців Західного Полісся

Качковська Леся. Архівні документи як джерело з вивчення діяльності Київського товариства охорони пам’яток старовини й мистецтва

Леснича Пауліна. Поняття «повсякденність» у пострадянській історіографії

Яремко Катерина. Політична поліція Російської імперії другої половини ХІХ - початку ХХ ст. в сучасній російській історіографії

Зінько Дмитро. Історіографія діяльності Художнього музею м. Луцька

РОЗДІЛ IV. ОГЛЯДИ. РЕЦЕНЗІЇ

Білик Вікторія. Руська церква як репрезентант української людності в Речі Посполитій (рецензія на книгу «Koscioly Wschodnie w panstwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795»)

Штанько Оксана. Українське повсякдення в документах (рецензія на книгу « Українське повсякдення ранньомодерної доби : зб. док. - Вип. 1 : Волинь XVI ст. / НДІ українознавства МОН України)»

Хлібовська Ганна. Новий час в історії західної цивілізації (рецензія на книгу «Історія країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу (кінець XV - початок XIX ст.)»

Качараба Степан. Волинь у культурному просторі міжвоєнної Польщі (рецензія на книгу Ю. В. Крамара «Західна Волинь 1921-1939 рр.: національно-культурне та релігійне життя»)

Панишко Галина. Українська політична еміграція в міжвоєнній Польщі (рецензія на книгу Р. П. Давидюк «З поляками за Україну: наддніпрянська еміграція в суспільно-політичному житті міжвоєнної Волині»)

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback