DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки >
2014 >

Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2014, № 13 : [15]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics

Титул / Titul

ЗМІСТ
Розділ 1. Історичні, філософські, правові та організаційні проблеми фізичної культури

Лідія Радченко. Конкурси мистецтв як складова частина програми олімпійських ігор сучасності / Lidiya Radchenko. Art Competitions as Part of the Program of the Modern Olympic Games

Розділ 2. Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту

Юрий Седляр. Согласование движений в четырехударном аритмичном кроле и в четырехтактном аритмичном кроле со скрестным ударом ног / Yuriy Sedlyar. The Coordination of Movements of a 4-beat Kick Arrhythmic Front Crawl and a 4-tact Arrhythmic Crawl with the Cross-over Kick

Олександр Валькевич. Комплесне використання фізичних вправ для студентів – бігунів на середні дистанції / Alexander Valkevych. Use full Machining Physical Exercises for Students - Runners on Average Distances

Розділ 3. Педагогічні технології навчання фізичної культури

Тетяна Гуртова. Аналіз динаміки змін функціональних показників організму студентів, хворих на ожиріння, під впливом занять за експериментальною програмою в спеціальних медичних групах ВНЗ / Tatiana Gurtova. Analysis of the Functional Parameters of the Body of Obese Students, Obese Patients, Under the Influence of Experimental Program in the Universities Special Medical Groups

Олена Остапова, Володимир Левків. Особливості змісту професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх учителів трудового навчання / Olena Оstapova, Volodumur Levkiv. Features of Maintenance of the Professionally-Applied Physical Preparation of Future Teachers of Labour Studies

Розділ 4. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

Руслан Гайволя. Педагогічні умови організації позакласної роботи з фізичного виховання учнів старших класів / Ruslan Hayvolya . Pedagogical Terms of Organization of Внекласной Work on Physical Education of Students of Senior Classes

Роман Черкашин, Валерій Кузнецов. Особливості розвитку швидкісно-силових якостей дітей молодшого шкільного віку за допомогою методу колового тренування / Roman Cherkashyn, Valery Kuznetsov. Features of Development of Power-Speed Primary School Children by the Method of Circuit Training

Розділ 5. Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація

Елена Лазарева, Владимир Витомский . Средства физической реабилитации на стационарном этапе восстановления здоровья детей, оперированных по поводу врожденных пороков сердца / Olena Lazarіeva, Volоdumur Vitomskiy. Мeans of Physical Rehabilitation at Stationary Stage of Recovery Children’s Health Operated by Congenital Heart Disease

Светлана Люгайло. Соматическая заболеваемость юных спортсменов: структура и взаимосвязь с факторами процесса подготовки / Svetlana Lіugaylo . Somatic Morbidity of Young Athletes: Structure and Relationship with Factors of Preparation Proces

Денис Щербина. Практическое обоснование программы физической реабилитации футболистов после артроскопических вмешательств на коленном суставе / Denis Sherbina. Practical Substantiation of Physical Rehabilitation Program for Players after Arthroscopy of Knee

Розділ 6. Олімпійський і професійний спорт

Ілля Вако, Юрій Юхно, Юрій Литвиненко. Техніка виконання прийому «Важіль кисті назовні» з нанесенням першого удару рукою співробітниками спеціальних підрозділів із досвідом роботи понад 10 років / Ilya Vako, Yuriy Yukhno, Yuriy Litvinenko. Technique of Expedient «The Brush Lever Outside» Performance with Drawing the First Blow by a Hand by the Staff of Special Divisions with Experience More than 10 Years

Ольга Іванюк. Особливості потужності тета-ритму ЕЕГ при розумовій діяльності в спортсменів ациклічних видів спорту / Olga Ivanyuk. Features of Power of Theta-rhythm EEG of Athletes of Acyclic Sports During Intellectual Activity

Валерій Ніколаєнко . Технологія підвищення тактико-технічної майстерності на етапах багаторічної підготовки футболістів / Valery Nikolaenko. Technology of Increase the Tactical and Technical Skills on the Stages of Long-Term Training of Players

Наші автори . Інформація для авторів / Our Authors . Information is for Authors

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback