DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки >
2015 >

Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2015, № 17 : [30]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
Розділ 1. Історичні, філософські, правові та організаційні проблеми фізичної культури

Михайло Ібрагімов. Чи потрібна спортсмену та його тренеру філософія?

Ольга Андрійчук. Рекреаційні місця й території заповідників: пункти дотичності та взаємодоповнення

Оксана Гресь. Самоосвіта керівника загальноосвітнього навчального закладу як педагогічна умова успішності його здоров’язберігальної діяльності

Розділ 2. Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту

Леонід Гнітецький. Самовиховання та його роль у формуванні духовних цінностей студентів-гандболістів

Анатолій Войнаровський. Історичні передумови педагогічного керівництва студентським спортом у вищих навчальних закладах України

Розділ 3. Педагогічні технології навчання фізичної культури

Ілля Вако. Кількісна біомеханічна характеристика базової техніки рукопашного бою курсантів у процесі спеціальної фізичної підготовки

Анатолій Вольчинський, Андрій Ковальчук. Особливості тренування студентів-волейболістів із різною фізичною підготовкою

Галина Гончар. Професійно-прикладна фізична підготовка як складник фізичного виховання студентів педагогічних спеціальностей

Надія Карабанова, Анатолій Карабанов, Світлана Савчук. Мотивація та цілеспрямованість студентів до самостійних занять фізичними вправами

Виталий Кашуба, Михаил Дудко. Современные подходы, методики и технологии к формированию здорового образа жизни студентов в процессе физического воспитания

Тетяна Людовик. Детермінація фракції професійно-прикладної фізичної підготовки студентів технічного ВНЗ спеціальності «Мікро- та наноелектроніка» як педагогічної системи

Віктор Романюк, Іванна Голубок. Вплив фітнес-програм на функціональні можливості серцево-судинної системи студенток

Ольга Юшковська, Євдокія Долгієр. Аналіз стану здоров’я студентів Одеського регіону

Антон Яловик. Методика формування рухових навичок у студентів вищих навчальних закладів засобами легкої атлетики

Розділ 4. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

Олена Андрєєва, Інна Головач. Обґрунтування та розробка програми з використанням засобів екологічного туризму для дітей молодшого шкільного віку

Руслана Валецька. Навчання учнів методів самооцінки й контролю стану та рівня здоров’я протягом усіх років навчання

Леся Галаманжук. Ефективність різних підходів до навчання під час занять фізичною культурою в розвитку рухової активності 4-річних дівчаток з існуючими варіантами мануальної рухової асиметрії

Тетяна Єрмакова. Формування культури здоров’я учнів як складова частина педагогічного процесу в школі

Karolina Przednowek, Krzysztof Przednowek, Bogdan Mytskan. Poziom i tempo rozwoju morfofunkcjonalnego dzieci w wieku 7-10 lat pochodzących z rodzin malo- i wielodzietnych

Mirosława Cieślicka, Krzysztof Żołnowski. Jakościowe i ilościowe aspekty obciążeń treningowychmlodych pływaków

Віталій Усиченко. Застосування технологій баз даних у фізичному вихованні чоловіків першого зрілого віку

Юрій Цюпак, Олександр Маїло, Володимир Олещук. Стан упровадження українських народних ігор у фізичне виховання дітей молодшого шкільного віку

Розділ 5. Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація

Світлана Демчук, Ігор Випасняк. Аналіз інноваційних програм із фізичного виховання, спрямованих на корекцію порушень рухової сфери дітей із депривацією слуху

Юрий Попадюха. Основы программы физической реабилитации больных после реконструктивных операций на ротаторной манжете плеча

Тетяна Цюпак, Юрій Цюпак. Вплив індивідуального диференційованого підходу в заняттях спеціальними фізичними вправами на фізичну підготовленість дошкільнят із порушеннями зору

Розділ 6. Олімпійський і професійний спорт

Юрій Валецький. Лікарсько-педагогічний контроль у процесі занять фізичною культурою й спортом

Жанна Мудрик, Володимир Добринський, Вадим Смолюк. Поєднання тренувальних засобів у передзмагальному мезоциклі в тренувальному процесі легкоатлеток-бар’єристок

Валерій Мельник, Мар’ян Пітин. Порівняльна характеристика показників тактичних дій у нападі гандболістів на різних етапах системи багаторічної підготовки

Валентин Олешко. Динаміка обхватних розмірів тіла юних спортсменів в умовах застосування різних режимів тренування в процесі фізичного виховання

Леонід Ярмолинський. Можливості й перспективи використання комп’ютерних технологій у підготовці юних футболістів

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback