DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Географічні науки" >
2012 >

Серія "Географічні науки", 2012, № 18 (243) : [32]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. ФІЗИЧНА І КОНСТРУКТИВНА ГЕОГРАФІЯ

Ільїн Л. В., Громик О. М. Уміст радіонуклідів у лімносистемах Західного Полісся (на прикладі водойм зони радіоактивного забруднення Волинської області)

Choinski А., Ptak М., Ilyin L. V. Zmiany sieci hydrograficznej Lucka w swietle materialow kartograficznych

Костюк О. О. Особливості басейнового принципу управління водними ресурсами

Соловко Д. І. Перспективи раціонального використання сапропелевих ресурсів водойм Волинської області

Цепенда М. М. Господарська освоєність асиміляційного потенціалу річок басейну Середнього Дністра

Цвид Н. В. Антропогенне навантаження в межах рекреаційних зон Шацького національного природного парку

Карпюк З. К. Історичні передумови антропогенної модифікації природних ландшафтів Волинського Полісся

Бецелюк В. В. Медико-географічне дослідження регіону з урахуванням сукупного впливу спектра чинників на здоров’я населення

РОЗДІЛ ІІ. ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

Олійник. Я. Б., Голуб Г. С. Дослідження рівня доходів населення Волинської області в контексті підвищення якості життя

Гладкий О. В. Основні етапи розвитку наукових знань із географії міст та геоурбаністики

Джаман В. О., Заячук О. Г., Заячук М. Д. Територіальна організація освітньо-виховного комплексу Чернівецької області

Нємець К. А., Отечко С. А. Моделювання траєкторії розвитку системи автомобільного транспорту Харківського регіону

Поручинський В. І., Влах М. Р. Активізація містоутворюючих функцій в умовах транскордонного співробітництва (на прикладі Волинської області)

Гудзеляк 1.1. Географія міграційних процесів між Україною і Німеччиною

Наконечний К. П. Перспективи та особливості впровадження системи екологічного менеджменту в житлово-будівельних підприємствах м. Чернівці

Копачинська Г. В. Геоекономічні передумови та фактори формування морського потенціалу України

Заруцкий С. А. Теоретические подходы культурной географии к изучению культурно-географической структуры регионов

РОЗДІЛ III. ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ І ГЕОПОЛІТИКА

Дністрянський М. С. Українсько-румунські міждержавні відносини: геополітичні суперечності та перспективи оптимізації

Савченко І. А. Особливості розміщення та функціонування інституційно-управлінських компонентів територіально-політичної системи Волинської області

РОЗДІЛ ІV. КРАЇНОЗНАВСТВО

Алісова О. І. Особливості розвитку польсько-німецького транскордоннного регіону

Лажнік В. Й., Вовчук Я. В. Основні тенденції в розвитку сучасних урбанізаційних процесів у США

Мандрик І. П., Ольховик Д. М. Особливості розвитку нових видів зв’язку в країнах Західної Європи

Пасхалова О. О., Лажнік В. Й. Просторові особливості розстановки партійно-політичних сил на сучасному етапі розвитку Федеративної Республіки Німеччини

Пікулик О. Б. Сучасні особливості економічного співробітництва України та Туркменистану

Wawryniuk A. A. Analiza porownawcza bezrobocia w Polsce za lata 2010-2012

РОЗДІЛ V. ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ

Бейдик О. О., Ільїн Л. В. Хмельницька область у Книзі рекордів України

Коцан Н. Н., Демчук І. А. Особливості розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Словенії

Коцан Н. Н., Курило О. А. Основні особливості сучасного розвитку туризму в Грузії

Подвірна Х. Є., Грицевич В. С. Міжнародний туризму у Карпатському регіоні України: регіональні аспекти та розвиток

Ячнюк М. О. Караванінг як один із перспективних напрямів розвитку туризму

РОЗДІЛ VI. МЕТОДИКА ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ І ГЕОДЕЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Мельник В. М., Мендель В. П. Геометричне дослідження ерозійних процесів методом триплетної квазіконвергентної фототопографії

Мельник В. М., Мендель В. П. Геометричне дослідження ерозійних процесів методом триплетної квазіконвергентної фототопографії

Король П. П., Гаврисюк М. О. Застосування радіоінтерферометричного методу при виконанні високоточних робіт у геодезії

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback