DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Географічні науки" >
2013 >

Серія "Географічні науки", 2013, № 16 (265) : [30]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. ФІЗИЧНА І КОНСТРУКТИВНА ГЕОГРАФІЯ

Гаськевич Володимир, Луцишин Олена. Дерново- підзолисті ґрунти на моренних відкладах Надсянської рівнини: географія, властивості, використання

Єргіна Олена. Ґрунтсутворюючий потенціал клімату Кримського півострова в умовах сучасних змін клімату

Нікіпелова Олена, Леонова Світлана, Горбач Леонід, Солодова Людмила, Ніколенко Світлана, Алексєєнко Наталя. Медико-біологічна оцінка якості та цінності підземних вод джерел № 1, 4-10 у с. Лотатники Стрийського району Львівської області щодо обґрунтування можливості їх фасування

Ільїн Леонід, Ситник Юрій, Морозова Алла, Шевченко Петро, Хомік Наталія. Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку: озеро Луки-Перемут

Choiński Adam, Ptak Mariusz. Zmiennośc termiki i stanów wody jezior Konińskich jako efekt dzia ła lnośc i elektrowni «Konin» і «Pątnów»

Ptak Mariusz. Zmiany zasięu strefy litoralnej wybranych jezior Pojezierza Pomorskiego

Кирилюк Олена, Кирилюк Сергій. Планування сталого розвитку території за басейновим принципом (на прикладі басейнових систем Гукова, Дерелую та Виженки)

Данова Тетяна, Касаджик Татяна. Сучасні зміни вологовмісту тропосфери в теплий період року в Причорноморському регіоні

Данова Тетяна, Мацук Юлія. Тривалі та інтенсивні грози над Карпатами

Данова Тетяна, Прокоф ’єв Олег. Динаміка приземної температури повітря Антарктиди у світлі сучасних кліматичних змін

Ковальчук Сергій. Визначення естетичної привабливості ландшафту: теоретичні аспекти

РОЗДІЛ ІІ. ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

Гладкий Олександр. Ієрархія, функції та структура міст

Гукалова Ірина. Оцінка змін еколого-соціальної ситуації в регіонах України

Круль Володимир, Добинда Ірина. Виникнення населених пунктів Волинської області та їхня територіальна організація до часів Київської Русі

Лажнік Володимир, Вовчук Яна. Особливості розвитку сучасних урбанізаційних процесів у Чеській Республіці

Поручинський Володимир, Поручинська Ірина. Особливості динаміки та сучасні тенденції процесу народжуваності населення Північно-Західного економічного району

Мельник Ірина. Внутрішньорегіональні особливості трансформації вікової структури населення Луганської області

Яворська Вікторія. Природний і механічний рух населення України та її регіонів

Заячук Оксана. Методика та методи суспільно-географічного дослідження територіальної організації освітньо-виховного комплексу обласного регіону

Гусєва Наталія. Деякі суспільно-географічні аспекти споживання продовольства населенням України

Дудкіна Ганна. Суспільно-географічний аналіз інвестиційної діяльності в Донецькій області

Майстер Андрій. Порівняльний аналіз рівнів сільськогосподарської освоєності території Волинської області України та Брестської області Білорусі

РОЗДІЛ IIІ. ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ І ГЕОПОЛІТИКА

Дністрянський Мирослав. Закони геополітики: історичні міфологеми, ідеологічні установки чи реальні глобальні тренди?

Заставецька Леся. Формування конкурентоспроможних низових одиниць адміністративно-територіального устрою і зон їх впливу

РОЗДІЛ ІV. РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ І ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ

Калько Андрій, Інкін Олександр. Роль учнівської та студентської молоді у становленні й розвитку спортивного туризму в Україні

Калько Андрій. Методичні та організаційні передумови відкриття освітнього напряму підготовки 6.140103 «Туризм»

Паньків Наталія. Географія туристичних потоків Львівської області

Гринасюк Анастасія. Ретроспективний аналіз методик оцінювання атрактивності ландшафтів

РОЗДІЛ V. ГЕОЕКОЛОГІЯ И ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Боярин Марія, Лавренюк Зоряна, Музиченко Оксана, Савчук Людмила. Аналіз екологічного стану басейну річки Сапалаївка

Валецька Руслана. Здоров’я природи - здоров’я людини

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback