DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Фонди факультетів та підрозділів >
Факультет міжнародних відносин >
Наукові роботи (FMV) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/6897

Название: Вербальний і візуальний контекст позиціонування українських єврорегіонів
Авторы: Тихомирова, Євгенія Борисівна
Tykhomyrova, Yevheniia B.
Ключевые слова: вербалізація
візуалізація
єврорегіон
Європейський Союз
інформація
комунікація
Україна
verbalization
visualization
Euro-region
European Union
infonvation
communication
Ukraine
Issue Date: Dec-2015
Издатель: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Библиографическое описание: Тихомирова Є. Б. Вербальний і візуальний контекст позиціонування українських єврорегіонів / Є. Б. Тихомирова // Політикус : наук. журн. / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2015. - Вип. 2. - С. 128-132.
Краткий осмотр (реферат): Розглянуто єврорегіони як важливу складову інформаційного простору України. Перспективи їх розвитку пов’язано з ефективним позиціонуванням та формуванням привабливого й стабільного іміджу, що віддзеркалюють транскордонну взаємодію українських регіонів і стосуються практики вербального й візуального позиціонування їхніх програм і проектів. Акцентовано увагу на вербалізації як словесному оформленні наявного досвіду, переведенні почуттів у мовну форму, а також візуалізації інформації, в основі якої знаходиться створення образів і впровадження певних моделей сприйняття інформації. Охарактеризовано досвід Європейського Союзу, який надає переконливі приклади ефективної вербально-візуальної підтримки регіональних проектів. На нашу думку, інформаційно-комунікаційний супровід транскордонної взаємодії українських єврорегіонів потребує відповідної регламентації вербального та візуального позиціонування проектів на рівні окремих єврорегіонів, чого фактично не існує.
Euroregions considered as an important part of the information space of Ukraine. Their de-velopment prospects author connects with an effective positioning and formation of an attrac-tive and stable image, which reflect the cross-border interaction of Ukrainian regions and relate to the practice of verbal and visual posi-tioning of their programs and projects. Empha¬size the verbalization as verbal formulation of the experience, feelings translated into linguis¬tic form, and information visualization, which is based on image creation and implementation of specific models of perception. Character¬ized by the experience of the European Union, which provides good examples of effective verbal and visual support regional projects. Ac¬cording to the author, information and support for cross-border cooperation communcation Ukrainian Euroregions needs the proper regu¬lation of verbal and visual positioning projects at the level of individual Euroregions, which actually yet.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/6897
Appears in Collections:Наукові роботи (FMV)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
politykus2015_2.pdf3,32 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback