DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Лінгвостилістичні студії >

Лінгвостилістичні студії, 2015, № 3 : [23]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ

Богдан Світлана. Оказіональні найменування номінативного поля дитина в епістолярних текстах Лесі Українки

Бурцева Ірина. Метод стилізації як засіб вивчення авторського стилю на заняттях зі стилістики англійської мови

Висоцька Зоряна. Актуальніпарадигмидослідженнянауковоготексту

Гнатюк Ірина. Мова української популярної медичної літератури 20-х років ХХ століття

Goloyukh Larysa. The Author’s Modality as a Scientific Paradigmof Literary Text Research

Демешко Інна. Девербативи в прозі В. Винниченка: словотвірно-морфонологічний аспект

Кравцова Юлия. Основные направления, проблемы и перспективы развития Лингвоперсонологии

Лісова Лариса. Прізвища з поліфункційними формантами в антропоніміконі півдня Волинської області

Мислива-Бунько Іванна. Сучасна українська преса як джерело виникнення складних слів

Мішеніна Тетяна. Мовні засоби відтворення світлотного контрасту в художньому моделюванні імпресіоністичної реальності (на прикладі українського письма)

Мялковська Людмила. Мова художніх творів І. Нечуя-Левицького : етнокультурний аспект

Навальна Марина. Дифузні процеси в лексиці української мови (на прикладі варваризмів мас-медійних текстів

Нестерчук Оксана. Словотвір жіночих варіантів імен у прибузьких говірках

Островська Олександра, Поплавська Людмила. Експлікація категорії оцінки засобами дієслів-репрезентантів у художньому дискурсі

Павленко Лариса. Мовні особливості «Ляменту по отцу Іоанні Василевичу» 1628 року

Приймачок Оксана. Оригінальні компоненти в художньому перекладі з близькоспорідненої мови Романюк Cвітлана. Лінгвостилістичні особливості інавгураційної промови (на прикладі виступу Президента України Петра Порошенка)

Скаб Марія, Скаб Мар’ян. Релігійна картина світу гуцулів Буковини крізь призму звертань до вищих сил у творах Юрія Федьковича

Сюта Богдан. Особливості мовних жанрів у сучасній музичній комунікації

Сюта Галина. Змістотвірна функція цитати в сучасній українській поетичній мові

Тарасюк Тетяна. Послання як засіб релігійної комунікації

Шатілова Наталія. Діалектна лексика як мовна домінанта ідіостилю Сидора Воробкевича

РЕЦЕНЗІЇ

Стишов Олександр. Лінгвокогнітологічне осмислення сучасної політичної дійсності

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback