DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Волинь філологічна: текст і контекст >
2014 >

Волинь філологічна: текст і контекст, 2014, № 17 : [32]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ

Аркушин Григорій. Підсилювальні частки у волинсько-поліських говірках

Богдан Світлана. Біблеїзми в системі епістолярного автопортретування Лесі Українки

Гаврилюк Наталія,Зозюк Ірина. Сленг як особливість ідіостилю Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка)

Гандзюк Олександра. Семантико-стилістичні особливості родового відмінка в українській та італійській мові

Голоюх Лариса. Експлікація мови - слова в текстових структурах оповіді й роздуму П. Загребельного

Горожанов Юрій. Ергоніми відонімного походження в комунікативному просторі міста Луцька: структурно-семантичні особливості

Громик Юрій. Прислівники-архаїзми в українських підляських говірках

Дюндик Олена. Ідіостиль Євгена Пашковського - постмодернізм чи необароко?

Жалко Тетяна. Мовностилістичні особливості молитви у конфесійному стилі української мови

Зінчук Руслана. Родовий відмінок однини іменників жіночого роду в західнополіських і суміжних говірках

Кицан Олена. Графіка сучасної поезії (на прикладі збірки М. Шунь «Біяс»)

Кость Ірина. Особливості образної номінації переживань в ідіостилі Наталени Королевої (на матеріалі повісті «1313»)

Кошелюк Олена. Онірична комунікація в контексті авторського стилю Любка Дереша

Левчук Ірина. Комунікативно-прагматичні параметри рецензійного тексту

Лісова Лариса. Прізвища з посесивними формантами в антропоніміконі півдня Волинської області

Маленицька Ольга. Мовне бачення Всевишнього в поезії Богдана Ігоря Антонича

Масицька Тетяна. Функційна диференціація інструментальних семантико-синтаксичних відношень

Масюк Жанна. Семантико-стилістичний потенціал теонімів у творах Й. Г. Струцюка про долю холмщаків

Мельник Ірина. Відприслівникові дієслівні аналітичні синтаксичні транспозити у формально-синтаксичній структурі простого речення

Меркулова Оксана. З історії речовинних найменувань (суфікс -иво в українській мові)

Мялковська Людмила. Дієслова-синоніми на позначення внутрішнього стану людини в художніх текстах І. Нечуя-Левицького

Нестерчук Оксана. Прізвиська жителів Волинського Полісся, ідентичні з варіантами власних особових імен

Омельковець Руслана. Номінація флори у творах Лесі Українки

Павленко Лариса. Апелятивні назви осіб у волинських грамотах XVI ст.: структурно-семантичні параметри

Підкамінна Людмила. Лінгвостилістика та функції перифраз у сучасному публіцистичному дискурсі

Приходько Наталія. Семантика пунктуаційного знака в драматургійному тексті Лесі Українки

Рожило Марія. Заголовкові комплекси із гендерним компонентом «жінка» у православному часописі «Волинські єпархіальні відомості» (Луцьк, 2008-2013)

Скорук Ірина,Яцук Руслана. Матеріали до Словника прізвиськ Волині

Стельмах Богдана. Звертання як елемент мовного етикету у творчості Агатангела Кримського

Тиха Лариса. Поетична метафора Василя Голобородька

Ткаченко Тетяна. Оказіональні лексичні новотвори в мові прози Михайла Стельмаха

Яворський Андрій. Українська підляська говірка в поезії Юстини Королько: фонетичний рівень

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback