DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Волинь філологічна: текст і контекст >
2013 >

Волинь філологічна: текст і контекст, 2013, № 15 : [35]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ

Антіпов Олег. Лексико-семантичне поле «патріот» у листах Б. Грінченка з України Наддніпрянської

Архіпова Олена. Репрезентація гендерного концепту «чоловік» у художньому дискурсі Ірен Роздобудько

Бабич Надія. Мовні стереотипи з компонентами небо/земля у ментальному світосприйнятті українців

Бабій Ірина. Семантико-словотвірна характеристика композитних інноваційних іменників у романі «Правда і кривда» М. Стельмаха

Базан Ольга. Риторичне питання в системі синтаксичних одиниць української мови

Гаценко Ірина. Фоносемантична характеристика основних лексичних категорій

Гороф’янюк Інна. Зі спостережень над фольклорними текстами як джерелом вивчення діалектного мовлення подолян

Дзюбишина-Мельник Наталія. Статус у сучасній літературній мові слів з ремаркою «діалектне»

Дідун Лілія. Інтенсивність як градуйована семантична категорія

Должикова Тетяна. Сленгізми в сучасному українському художньому дискурсі

Дягілєва Жанетта. Вербалізація образного складника концепту FREUNDSCHAFT/ДРУЖБА у німецькому художньому тексті

Калашник Юлія, Трифонов Роман. Вставлені конструкції в щоденнику Костянтина Москальця «Келія чайної троянди»

Ковтун Альбіна. Динаміка особливостей релігійних найменувань у зверненому мовленні українців

Коловоротна Наталя. Вербалізація концепту «мовчання» в «Щоденнику» Олександра Довженка

Космеда Тетяна. Мовна особистість Тараса Шевченка як дзеркало розвитку української мови сер. ХІХ ст.: проблемні аспекти

Краєвська Ганна. Композити в центральноподільських говірках (на матеріалі лексики традиційних народних ремесел)

Левченко Тетяна. Функціонально-стилістичні вияви жаргонної лексики в газетно-публіцистичному стилі

Макарова Марина. Мікроконцептосфера «кохання» в сучасному жіночому романі (на матеріалі творів Дари Корній)

Мацько Любов. Мовна особистість Тараса Григоровича Шевченка як чинник формування українських філологів

Машталер Галина. Лінгвостилістика творення семантики образної палітри письменниками рідного краю (Т. Мельничук, Д. Рихтицька)

Місінькевич Олеся. Поетичні функції онімів світової та української міфології у творах неокласиків

Навальна Марина. Жаргонна лексика в заголовках інтернет-видання «Українська правда»

Нікітченко Олексій. Фразеологізми української й англійської мов на позначення температурних відчуттів людини: спільне та відмінне

Пилипишин Світлана. Роль дисципліни «Культура наукової мови» для студентів негуманітарних спеціальностей

Півторак Віталій. Кольоративна лексика - складник поетичного ідіостилю Марії Сербін

Піддубна Наталія. Прецедентні оніми як інтердискурсивний елемент сучасної української проповіді

Пристай Галина. Морфонологія словотвірних гнізд, вершини яких закінчуються на -б(ий), -п(ий), -в(ий), -м(ий)

Прокопович Лідія. «Нитками золота прошита блакить...» (семантика та стилістичні функції назв синьої та золотої гами кольорів у поетичному дискурсі Євгена Маланюка)

Пустовалова Віра. Теоретичні засади дослідження лінгвокультурних кодів

Ріжко Руслана. Тропеїчний потенціал семантико-стилістичних домінант у поетичних текстах кінця ХХ - початку ХХІ століття

Руссу Анна. Специфіка префіксів від- і роз- у дієслівних термінах зі значенням «зворотна дія»

Скаб Марія. Біблійні алюзії в щоденниках Олеся Гончара

Таран Оксана. Сленгізми в жанрі інтернет-щоденника: функціонально- комунікативний аспект

Христенок Віра. Лексичні та граматичні риси мови грамот ХІУ-ХУ століть

Чернявська Інна. Фразеологічний фонд казкових повістей Всеволода Нестайка

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback