DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Волинь філологічна: текст і контекст >
2012 >

Волинь філологічна: текст і контекст, 2012, № 14 : [31]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ

Андрощук Наталія. Авторська пунктуація в щоденнику Ольги Кобилянської

Богдан Світлана. Реконструкція гетеростереотипу Болгарія в епістолярних текстах Лесі Українки

Горожанов Юрій. Рекламний текст у сучасних лінгвістичних дослідженнях

Громик Юрій. Західнополіські прислівники на -ки, -ка

Данилюк Ніна. Особливості порівнянь у мові української народної пісні

Зінчук Руслана. Словозміна іменників середнього роду, оформлених за зразком давнього консонантного типу на *А-, у західнополіських та суміжних говірках

Ісаєва Оксана. Формування культури іноземної мовленнєвої компетенції в студентів вищих медичних навчальних закладів

Костусяк Наталія. Функційні ознаки грамеми спонукальної синтаксичної модальності

Кость Ірина. Ідіостильові особливості вербалізованого світу емоцій Валер’яна Підмогильного

Кошелюк Олена. Вербальне та маргінальне: патологія комунікації в романі Ю. Іздрика «Воццек»

Левчук Ірина. Некатегоричність як спосіб етикетизації рецензійних дискусій

Левчук Ірина, Шепелюк Тетяна. Топонімікон роману Оксани Забужко «Польові дослідження з українського сексу»

Лісова Лариса. З історії вивчення антропонімії півдня Волинської області

Локайчук Світлана. Суфіксальні деривати в українській археологічній терміносистемі

Масицька Тетяна. Теорія залежностей у сучасному синтаксисі

Межов Олександр. Специфіка адресатно-суб’єктної синтаксеми в сучасній українській мові

Мельник Ірина. Валентність відчислівникових дієслівних синтаксичних транспозитів

Павлюк Тетяна. Концептуалізація семантичної структури порівняльної конструкції

Посмітна Вікторія. Формування позитивного іміджу захисника як провідна комунікативна стратегія військових і правоохоронних періодичних видань України

Ричагівська Юлія. Особливості функціонування сурядного сполучника в складному реченні поетичного мовлення

Рожило Марія. Семантика домінантних концептів у релігійних медіа-текстах он-лайн-формату

Сирко Ірина. Мовний образ людини в текстах щоденника М. Галабурди-Чигрин

Сінченко Євгенія. Конектори діалогічних єдностей із семою заперечення в сучасній французькій прозі

Скорук Ірина, Левчук Ірина. Функціонально-семантичні особливості власних імен у «Щоденнику» Олександра Довженка

Соболь Лілія. Назви літер у складі паремій української мови: семантика й прагматика

Совтис Наталія. Образ студентської молоді у творах Льва Евгеніуша Венглінського

Станіслав Ольга. Динаміка сепаратизації у французькому синтаксисі ХХ ст

Таран Оксана. Англізація української мови в проекції на загальний жаргон

Шульська Наталія. Колорит мовотворчості поліщуків у прізвиськах - характеристиках зовнішності людей

Щерба Оксана. Міжкультурна комунікація в підготовці військового фахівця

Яворський Андрій. Фонетичні особливості волинсько-поліської говірки в романі Володимира Лиса «Століття Якова»

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback