DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Волинь філологічна: текст і контекст >
2009 >

Волинь філологічна: текст і контекст, 2009, № 07 : [39]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ

Базилян Аліна. Гіпертекст як вид міжтекстових зв’язків (на матеріалі творів Ф. Достоєвського, С. Жеромського, З. Налковської, Я. Івашкевича)

Бігун Ольга. Компаративне осмислення інтермедіальних аспектів жанру поезії у прозі

Боднар Віра. Іван Франко й Еміль Еннекен у контексті західноєвропейських критичних теорій

Боднар Олег. Інтертекстуальність роману Дж. Оруелла “1984”

Борисевич Ірина. Трансформація фаустівських алюзій у полікультурному просторі

Бортник Світлана. Літературно-театральні кореляції у творчості Петра Карманського (інтертекстуальний вимір)

Вецкур Тетяна. Інтертекстуальні елементи в англомовному повчальному дискурсі

Вишневська-Пилипишин Світлана. Інтертекстуальність полеміки “малоросів” і росіян про українську самобутність (на матеріалах про творчість Т. Шевченка)

Волощук Галина. Патріотичні мотиви збірки “На новий шлях” Уляни Кравченко в контексті ідей західноукраїнського мистецького середовища кінця ХІХ – початку ХХ століття

Гон Олександр. Функції інтертекстуальності у творчості Т. С. Еліота й Езри Паунда

Гусейнова Олена. Місто як палімпсест: до теорії текстуалізації міського простору

Девдюк Іванна. Особливості інтерпретацїї вальтер-скоттівської концепції народної поезії в етнографічному збірнику П. Куліша “Записки о Южной Руси”

Дуркалевич Вікторія. Інтертекстуальність як метатеоретична проблема (на прикладі польської літературознавчої семіотики)

Ильинская Нина. Проблема “литература и христианство” в научной рецепции

Кульчицька Марина. Християнська парадигма художнього осягнення тоталітарної дійсності в романах В. Барки “Рай” і “Жовтий князь”

Лановик Мар’яна. Інтертекстуальність як перекладознавча проблема в системі деконструктивізму

Левко Уляна. Інтертекстуалізація як спосіб інтерпретації чужого тексту

Лук’янчук Світлана. Епітетні словосполучення як компонент біблійних ремінісценцій у проповідях патріарха Філарета й митрополита Сулика

Маланій Назар. Міжтекстова взаємодія в українсько-німецькому літературному дискурсі (на матеріалі прозових творів про Другу світову війну)

Матецкая Малгожата. Образы, мотивы и символы в синкретическом творчестве Александра Скрябина

Олійник Наталія. Особливості метрико-ритмічної структури сатиричного жанру Р. Бернса – епітафії – в українському перекладі В. Мисика з Роберта Бернса “Epitaph on Suicide” (1783)

Павленко Юлія. Дискурс нарциса як метатекст тексту-письма (на матеріалі французького роману епохи Просвітництва та модернізму)

Панченко Валерій. Модернізм Д. Г. Лоуренса та Володимира Винниченка в аспекті інтертекстуальності

Пасічник Олена. Особливості зображення людини у в’язниці (за творами в’язнично-таборової тематики)

Порохняк Наталія. Роман-сімейна хроніка та сімейний наратив (інтертекстуальне прочитання)

Приймачок Оксана. Ептонім як інтертекстова одиниця: функціонально-прагматичний аспект

Приходько Вікторія. Інтертекстуальна взаємодія оригіналу та перекладу

Романко Тетяна. Міфологічний інтертекст у романах Л. Дереша “Культ” і М. Нагача “Лелека і Льоля”

Рудзевич Ирена. Любовь в ранней лирике Анны Ахматовой и Марии Павликовской-Ясножевской

Салюк Богдана. Інтертекстуальні аспекти трилогії Вс. Нестайка “Тореадори з Васюківки

Самолюк Оксана. Інтертекстуальні виміри української та німецької поезії 40-х років ХХ століття

Сафіюк Олена. Концепція людини в “паралізованому” світі збірки оповідань Джеймса Джойса “Дублінці”

Соболівська Леся. Вербальний і візуальний тексти: перекладознавчий аспект

Сокол Мар’яна. Примітка та коментар у системі інтертекстуалізації

Ставнича Олена. Художня експлікація міфомотиву “національного апокаліпсису” в повістях Галини Паламарчук і “маленьких романах” Галини Тарасюк

Сухомлин Євгенія. “Філософія політики” в поемі І. Франка “Мойсей” (інтертекстуальний аспект)

Тарангул Ирина. “... Я завжди чую горе, бачу горе, а показать не вмію”: морально-психологические антиномии образа Кассандры в интерпретации Леси Украинки

Тарасюк Тетяна. Цитата як прийом інтертекстуальності (на матеріалі сучасного церковного послання)

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback