DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Волинь філологічна: текст і контекст >
2008 >

Волинь філологічна: текст і контекст, 2008, № 06, ч.1 : [57]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
Розділ І. Методологія літературознавства

Астрахан Наталія. Французький структуралізм та російський формалізм: продуктивність діахронного діалогу

Гром’як Роман. Рівні можливого конструювання парадигматики українсько-польсько-німецьких літературних взаємозв’язків у компаративістиці

Зборовська Ніла. Психоісторична компаративістика: проблематика українсько-російського літературного розрізнення

Зимомря Микола. Славістична спадщина Дмитра Чижевського в інтерпретаціях Едуарда Вінтера: роль творчої взаємодії

Коженевска-Берчинська Йоанна. Юзеф Тишнер, Александр Мень и проблема межнационального понимания

Лановик Зоряна. Роль біблійної екзегези у формуванні національних літературних традицій (до проблеми розрізнення слов’янської та латинської естетичних парадигм)

Лановик Мар’яна. Національні літератури в міжкультурному універсумі: до проблеми осмислення міжнаціональних бар’єрів у процесі естетичної комунікації

Мовчан Віра. Художній геній і ментальний досвід

Моклиця Марія. Український модернізм у європейському вимірі

Оляндер Луїза. Слов’янські літератури − невід’ємна складова частина європейського тексту: порушення проблеми

Панищев Алексей. Проэкт общественного устройства в учении Н. Ф. Федорова как путь интеграции русской и западноевропейской культур

Рудзевич Ірена. Экологические и нравственные вопросы в творчестве современных польских и русских писателей (избранные примеры)

Розділ ІІ. Українське літературознавство

Андрусів Стефанія. Герой сучасної української прози: випробовування Європою

Бондаренко Галина. Картини природи та мотив intermezzo в історичному романі Ліни Костенко „Маруся Чурай”

Зимомря Іван. Особливості бачення простору в малій прозі Емми Андієвської та Інгеборг Бахманн: філософські та психологічні виміри

Котовська Таміла. Рання проза В. Дрозда і Дж. Селінджера: проекції трансформованих концептів

Бігун Ольга. Поезії в прозі Поля Верлена й Марка Черемшини: жанрово-стилістичний аспект

Гижа Леся. Ідея повернення на Батьківщину в неоромантичних творах Ю. Яновського та Д. Конрада

Куца Ольга. Михайло Драгоманов: між двома літературами

Лаврієнко Тамара. Дискурс просвітницького реалізму у творчості Григорія Квітки-Основ’яненко (на матеріалі повісті „Козир-дівка” й оповідання „Перекотиполе”)

Летнянчин Петро. Феміністичний дискурс у драмах Б. Шоу „Професія місіс Уоррен” та І. Франка „Украдене щастя”

Лисенко-Ковальова Наталія. Синтез символізму, романтизму й екзистенціалізму в повісті Тодося Осьмачки „Старший боярин”

Мартинюк Василь. Павло Тичина та Григорій Сковорода: філософія душі й філософія духа

Притолюк Світлана. Збірка „Від Дону до Дунаю” в контексті діалогу культур

Скупейко Лукаш. „Лісова пісня” Лесі Українки й „Затоплений дзвін” Г. Гауптмана (міфосемантичний аспект)

Слапчук Василь. Духовний світ ліричного героя Миколи Вінграновського й Андрія Вознесенського: загальнолюдські та національні риси

Strycharski J. Korespondencja Iwana Franki z polskimi literatami

Розділ ІІІ. Білоруське літературознавство

Борсук Ніна. Асаблівасці функцыянавання публіцыстыкі ва ўмовах 20−30 гг. ХХ ст. на тэрыторыі Брэстчыны

Бураў Андрій. „Фауст” Гëте ў беларускай літературы

Ворон Ірина. Концепція національної літератури в літературно-критичних статтях Максима Богдановича і Лесі Українки

Гоўзіч Ірина. Вывучэнне беларускай літаратуры ў школе: праблемы выкарыстання творчых сувязей слоўнага мастацтва народаў-суседзяў

Дорошко Лідія. Неоромантична іронія в творчості Янки Купали початку ХХ століття

Мішчанчук Микола. Трылогія Кастуся Акулы „Гараватка” ў кантэксце літаратуры пра захаванне родных Каранëў

Праневіч Генадзь. Мастацкі вобраз і сінкрэтычныя формы выяулення зместу ў „Слове аб палку Ігаравым”

Шчэрба Світлана. Мадэрнісцкія тэндэнцыі ў беларускай паэзіі 20-х гадоў ХХ стагоддзя (на прыкладзе творчасці М. Грамыкі, М. Чарота, У. Дубоўкі)

Розділ ІV. Польське літературознавство

Базилян Аліна. Ф. Достоєвський у рецепціях польського літературознавства

Барабанова Олена. Психологізм прозових творів Емми Андієвської

Герман Наталія. Особливості трактування постаті Єремії Вишневецького в художній літературі (на матеріалі романів І. Нечуя-Левицького „Князь Єремія Вишневецький” та Г. Сенкевича „Вогнем і мечем”)

Єршов Володимир. Міф Бердичева в польськомовній мемуаристичній літературі Правобережжя

Журавльова Світлана. Вірш „Житіє Алексія человΟка Божія” архієпископа Іоана Максимовича у контексті україно-польсько-російських літературних зв’язків

Кравченко Світлана. Польська публіцистика 20−30-х років ХХ ст. про творчість Тараса Шевченка

Марценішко Вікторія. Функціонування стійких сюжетних мотивів у трилогії М. Старицького „Богдан Хмельницький” і романі Г. Сенкевича „Вогнем і мечем”: типологічні паралелі

Остапчук Вікторія. Мотиви кохання, родинного обов’язку в романах-епопеях Л. Толстого „Война и мир” та С. Жеромського „Роріоły”

Тарасова Наталія. „Велика в дружбі міць!” (Ігнацій Красицький−байкар)

Яковенко Сергій. Образ Європи у творчості Ярослава Івашкевича та Чеслава Мілоша

Розділ V. Мовознавство

Бублейник Людмила. Стилістичні структури у п’єсі М. Куліша „Народний Малахій” і європейська літературна традиція

Зубарєв Олександр. Статус англійських запозичень у лексичній системі української мови

Клець Ольга. До питання про терміни лінгвістична географія та ареальна лінгвістика (лінгвоісторіографічний аспект)

Колтуцька Ірина. Семантика раціональних концептів у східнослов’янській картині світу

Мішиньова Тетяна. Функціонування фразеологізмів у трилогії Богдана Лепкого „Мазепа”

Муляр Софія. „Кримські сонети” А. Міцкевича у перекладах І. Буніна та М. Рильського

Полякова Тетяна. Лексико-семантичне поле Україна як засіб відтворення мовнопоетичної картини світу Яра Славутича

Приймачок Оксана. Семантико-синтаксичні особливості прикметникових форм у перекладах із близькоспоріднених мов

Савченко Елена. Особенности употребления слов работный, рабочий в разные исторические периоды (ХVII−XX вв.)

Тищенко Катерина. А. Ю. Кримський про історію розвитку українського консонантизму

Рябініна Ірина. Становлення методики опрацювання іншомовних запозичень як джерела вивчення історії мови

Щербатюк Вікторія. Синоніми як елемент ідіостилю Ліни Костенко (на прикладі синонімічного ряду дощ)

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback