DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Волинь філологічна: текст і контекст >
2008 >

Волинь філологічна: текст і контекст, 2008, № 06, ч.2 : [58]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
Розділ І. Теорія літератури

Акіншина Ірина. Інтертекстуальні особливості використання євангельського сюжету життєписною прозою межі ХХ–ХХІ ст.

Бідюк Олена. Дискурс психоаналізу в сучасному українському літературознавстві

Блашків Ольга. Ліризм як визначальна ознака авторського світобачення (на матеріалі драм Олександра Олеся та В. Б. Єйтса)

Войтина Наталія. До проблеми визначення жанру утопії та антиутопії

Головій Оксана. Неореалізм в українській літературі ХХ ст. (концепція особистості в новелістиці В. Винниченка та Гр. Тютюнника)

Дзись Галина. Поетологічні аспекти жанру прозової мініатюри

Дуркалевич Вікторія. Польська літературознавча семіотика: пошук гуманістичної ідентичності

Євланова Олена. Роль англійського бароко у творчій манері Й. Бродського

Зимомря Іван. Австрійська новела ХХ століття: поетика слов’янських мотивів

Кавецька Мирослава. Окциденталізація української культури доби бароко

Левчук Тереза. „Празька школа” в контексті української діаспори (період міжвоєння)

Михалевич Олена. Соціально-економічна термінолексика Івана Франка

Мучка Мирослава. Клим Степанович Забарило – дослідник німецького романтизму

Назарович Леся. Трагізм як ідейно-художня домінанта в українській новелістиці письменників-модерністів

Сенкевич Татьяна. История и миф в романах О. Ипатовой

Сірук Вікторія. П’єса „Кумедний старигань” Т. Ружевича у структурі самвидавного журналу „Скриня”

Скнаріна Олена. Константні риси документально-художньої прози

Фарина Уляна.Юджин О’Ніл у польській літературно-науковій критиці

Черкашина Тетяна. Особливості авторській присутності у фабульному просторі художньої біографії

Розділ ІІ. Українське літературознавство

Боднар Віра. Франкова концепція рецептивної естетики і поетики у європейському контексті

Бортник Світлана. “Молода муза” і греко-римська міфологія: погляд крізь призму інтертекстуальності

Жифарська Ірина. Література та еміграція: грані зіткнення

Закалюжний Леонід. “Драмована трилогія” Пантелеймона Куліша як спроба реконструкції жанру історичної драми-хроніки в українській літературі

Карабльова Ольга. Засади міфопоетики у творчості С. Майданської та О. Забужко

Клименко Зоя. Сава Чалий – зрадник чи жертва? (за п’єсою І. Карпенка-Карого “Сава Чалий”)

Ковальська Інна. Образ дитини в малій прозі Б. Пруса та М. Коцюбинського

Мориквас Надія. “Жовнірська” лірика модерніста Степана Чарнецького

Reda Marta. Matryca intertekstualna poematu dramatycznego Kasandra Łesi Ukrainki

Романов Сергій. “Європейський цикл” історичної прозиЮрія Косача

Семенюк Лариса. Традиції західноєвропейського вагантизму у творчості українських мандрівних дяків

Сухарєва Світлана. Вплив біблійної апологетики на українську польськомовну літературу поберестейської доби

Тищенко Ольга, Грибова Ольга. Публіцистика Ганни Черінь у контексті діспорної літератури

Філоненко Софія. Український жіночий роман у європейському контексті

Хмелюк Майя. Б. Нємцова та О. Кобилянська: феміністичний дискурс

Чотарі Вероніка. Еволюція жанру псалма в українській літературі. Європейський контекст

Яцків Наталія. Українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століття у французькому літературному контексті

Ячменьова Марія. Типологія романівЮрія Андруховича

Розділ ІІІ. Російське літературознавство

Біличенко Ольга. Проблема синтезу літератури й образотворчого мистецтва в українській і російській художній культурі першої половини ХІХ ст. у межах спільного європейського простору

Боговін Ольга. Дмитрій Карамазов М. Хвильового та Іван Карамазов Ф. Достоєвського: сходження “на глибинах”

Вишневська-Пилипишин Світлана. Українське письменство 70−90-х років ХІХ ст. в овиді російської наукової свідомості: ближній і віддалений контексти

Галич Олександр. Польський період життя Олександра Кондратьєва

Захарова Виктория. И. С. Шмелев и Е. Н. Чириков: к проблеме мифопоэтики народного характера

Калініченко Михайло. Децентрованість й інтерсуб’єктивність авторських міфів у романах “Мобі Дік” Г. Мелвілла та “Злочин і кара” Ф. Достоєвського

Колошук Надія. “Інший світ” Ґ. Ґерлінґа- Ґрудзінського й “Записки з мертвого дому” Ф. М. Достоєвського: спадкоємні зв’язки в табірному тексті

Matecka Małgorzata. Fascynacje muzyczne symbolistów rosyjskich w kontekście europejskim

НаневичЮлия. Любовь как философская концепция християнства в произведениях А. Меня и Я. Твардовського: сопоставительный аспект

Pietkiewicz Natalia. Echa toposu Madame Bovary w opowieści Wiryneja Lidii Sejfulliny

Рахуба Татьяна. Православне мотивы Мирры Лохвицкой

Рубан Алла. Мифология образа сада в творчестве Л. Н. Андереева

Скибицкая Людмила. Поэтика заглавий лирической прозы (на примере рассказовЮ. Казакова и М. Стрельцова)

Удалов Виктор. Славянская рецепция пьесы Д. Н. Мамина-Сибиряка „На золотом дне”

Розділ ІV Перекладознавство та комунікація

Девдюк Іванна, Проців Галина. Поема Дж. Байрона “Паломництва Уайльд Гарольда” у перекладі Пантелеймона Куліша

Драпак Галина. Феномен В. Симоненка та українського шістдесятництва у сподіваннях емігрантів: деякі спостереження над поетикою і риторикою перекладачів

Зуєнко Марина. Лірика Бориса Чичибабіна з комунікативної точки зору

Косюк Оксана. Синтез масового й елітарного як визначальна риса сучасної літератури та мистецтва у контексті вертикального структурування культури

Кучеренко Олександр. П. О. Куліш – перекладач творів світового письменства

Приходько Вікторія. Кольоропозначення в англомовному перекладі „Лісової пісні” Лесі Українки

Шевчук Мирослава. Комунікативні аспекти впливу творчості публіциста на особистість

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback