DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Типологія та функції мовних одиниць >
2015 >

Типологія та функції мовних одиниць, 2015, № 3 : [25]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ

Амеліна Світлана . Абревіація в німецькій аграрній термінології: особливості перекладу

Венжинович Наталія, Чаварга Анна. Концепти вогонь і вода у фраземіці української мови

Гандзюк Олександра. Візуальний контакт як невербальний засіб спілкування

Данилюк Ніна. Словник мови Лесі Українки та нове видання її творів

Зернецкая Алла . Полиаспектное описание русского слова как части лингвистической компетенции

Зінько Мирослава. Прийменниково-відмінкові форми зі значенням мети в сучасній українській мові (на матеріалі первинних прийменників зі Словника української мови в 11-ти томах і Словника українських прийменників)

Івлюшкіна Наталія . Мовний образ дівчини в текстах українських, російських та британських народних пісень

Кобченко Наталя . Сфери реалізації прислівно-кореляційного зв‟язку

Костусяк Наталія . Особливості моделювання реми в монопредикативних конструкціях

Кузьмич Олена . Неологізми як засіб комічного

Лахно Наталія. Актантний розподіл семантики префіксальних дієслів

Масицька Тетяна. Складнопідрядні речення як дериваційна база простих ускладнених конструкцій

Межов Олександр. Семантичні класи агентивних дієслів у граматичній системі сучасної української мови

Мельник Ірина. Відіменникова дієслівна морфологічна транспозиція в граматичній структурі української мови

Мислива-Бунько Іванна. Функціонування росіянізмів у мові волинських мас-медіа ХХІ століття

Омельковець Руслана. Номінації квітково-декоративних рослин у західнополіських говірках (матеріали для словника української народної номенклатури рослин)

Осадча Ольга. Семантичні засоби творення ефекту фантастичного в романі «На полі смиренному» та вербалізація фентезійної картини світу в романі-есе «Мисленне древо» В. О. Шевчука

Рагаўцоў Васіль . Закончаная інтэрпрэтацыя сучаснай лінгвапарадыгмальнай прасторы (рэцэнзія)

Редько Євген . Назви осіб за локальною належністю в українських арґо

Рошко Світлана . Порівняльна синтаксема в семантико-синтаксичній структурі простого речення

Рула Наталія. Формально-граматична та семантико-синтаксична організація складносурядних речень зі сполучником а

Стасів Марія. Семантична організація з‟ясувальних висловлень з опоровими семантично-синтаксичними одиницями інтелектуальної діяльності в англійській мові

Шестакова Світлана. До питання про стратифікацію сучасного ономастичного простору

Шкурко Галина. Назви кінної упряжі в українських говорах Закарпаття

Яцьків Марія. Фразеологічні одиниці в романі Мирослава Дочинця «Лис. Віднайдення загублених слідів»: семантика, особливості функціонування

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback