DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Типологія та функції мовних одиниць >
2015 >
Типологія та функції мовних одиниць, 2015, № 3 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/7027

Название: Абревіація в німецькій аграрній термінології: особливості перекладу
Другие названия: Abbreviation in the German Agricultural Terminology: Features of Translation
Авторы: Амеліна, Світлана
Amelina, Svitlana
Ключевые слова: абревіація
абревіатурна лексика
аграрна підмова
переклад
алгоритм
лексема
abbreviation
abbreviated vocabulary
agricultural sub-language
translation
algorithm
lexeme
Issue Date: 2015
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Амеліна С. Абревіація в німецькій аграрній термінології: особливості перекладу / С. Амеліна // Типологія та функції мовних одиниць : наук. журн. / [редкол. : Н. М. Костусяк (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. − № 1 (3). – 5-12
Краткий осмотр (реферат): У статті розглянуто особливості перекладу абревіатурної лексики в аграрній підмові сучасної німецької мови. Уточнено, що найбільш поширеними типами абревіатур у сучасній німецькій мові є ініціальні та змішані абревіатури. Зазначено, що переклад певних категорій абревіатур належить до перекладацьких труднощів. Акцентовано актуальність потреби в пошуках стратегій і прийомів їх перекладу. Встановлено, що вибір відповідника може бути зумовлений співвідношенням абревіатури з повною лексемою й залежністю абревіатури як похідної одиниці від твірної лексеми. Констатовано мотивованість значення абревіатур та їхню номінативну функцію. Запропоновано алгоритм розшифровування й повного перекладу абревіатур. Визначено, що в аграрному дискурсі німецької мови функціонують і такі абревіатури, які не мають відповідників в українській мові, тому вони завжди перекладаються повною формою слова. Указано на тенденцію не перекладати галузеві абревіатури, які є власними назвами, а залишати їх мовою оригіналу. Встановлено, що найбільш вживаними способами перекладу абревіатур з аграрної підмови сучасної німецької мови є переклад повною формою слова, еквівалентною українською абревіатурою й транскодування. The article discusses the features of translation of abbreviated vocabulary in the agricultural sub-language of the modern German language. It is clarified that the most common types of abbreviations in modern German language are initial and mixed abbreviations. It is noted that the translation of certain categories of abbreviations belongs to translation difficulties. The need to find strategies and techniques of translation of abbreviations is accentuated. It was found that the choice of compliance may be due to the relationship between the abbreviation and the full lexeme and acronyms abbreviations dependence as a derived unit on the original lexeme. The motivation of abbreviations and their nominative function is stated. An algorithm for decoding and complete translation of abbreviations is proposed. It is determined that in the discourse of the agricultural sublanguage of the modern German language are used such abbreviations that do not have matches in the Ukrainian language, so they are always translated by the full form of the word. The tendency not to translate branch acronyms that are proper names is defined. It is found that the most commonly used methods by translation of abbreviations in the agricultural sublanguage of modern German language are translation by the full form of words, by the equivalent Ukrainian acronym and through transcoding.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/7027
Appears in Collections:Типологія та функції мовних одиниць, 2015, № 3

Files in This Item:

File Description SizeFormat
5-12.pdf619,95 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback