DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Типологія та функції мовних одиниць >
2015 >
Типологія та функції мовних одиниць, 2015, № 3 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/7036

Название: Неологізми як засіб комічного
Другие названия: Neologism as Means of Comic
Авторы: Кузьмич, Олена
Kuzmuch, Olena
Ключевые слова: неологізми
лексичні і семантичні неологізми
індивідуальні неологізми
комічне
засоби комічного
neologism
lexical and semantic neologisms
individual forms of the neologisms
comic
means of comic
Issue Date: 2015
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Кузьмич О. Неологізми як засіб комічного / О. Кузьмич // Типологія та функції мовних одиниць : наук. журн. / [редкол. : Н. М. Костусяк (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. − № 1 (3). – С.98-105
Краткий осмотр (реферат): У статті йдеться про неологізми як засіб комічного. Неологізми – це нові слова. Вони виникають на певному етапі розвитку мови. Мовець розуміє новизну таких слів. Існують лексичні і семантичні неологізми. Індивідуальні (авторські) неологізми творяться тими ж мовними засобами, що й загальномовні. Автор повинен уміти оригінально сполучити слова, дібрати незвичне означення, поєднати відмінні в семантичному або часовому плані поняття. Неологізми можуть бути використані як стилістичний засіб. Сатирики та гумористи часто використовують неологізми. Ці слова важливі у створенні комічного зображення й комічних ситуацій. Сатирики та гумористи вживають ці слова для створення іронічного, гумористичного і сатиричного ефекту. Завдяки таким неологізмам письменники зображають недоліки поведінки людей. Неологізм може дати негативну характеристику персонажеві твору. Індивідуальні авторські неологізми мають особливий комічний ефект. Неологізми показують негативне бачення реальності через призму авторського бачення. The article deals with the neologism as meaning of comic. The neologisms are the new words. They arise at the certain stage of the development of the language. The speaker understands the novelty of these words. There are lexical and semantic neologisms. The individual forms of the neologisms are created by the known language means. The author must be able to combine words very originally to choose interesting definition combine concepts that are different in the semantic and temporal plane. Neologisms can be use as a stylistic mean. The satirists and humorists use neologisms very frequently. These words are very important in the creation of the comic image and comic situations. The satirists and humorists use these words to create the ironic, humorous and satirical effect. Using of the neologisms by the writers depict shortcoming the behavior of the people. Neologisms can give the negative characteristic of the person. The individual neologisms have the special comic effect. Neologisms show the negative vision of the reality through the prism of vision of the author.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/7036
Appears in Collections:Типологія та функції мовних одиниць, 2015, № 3

Files in This Item:

File Description SizeFormat
98-105.pdf618,99 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback