DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Типологія та функції мовних одиниць >
2015 >
Типологія та функції мовних одиниць, 2015, № 3 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/7044

Название: Семантичні засоби творення ефекту фантастичного в романі «На полі смиренному» та вербалізація фентезійної картини світу в романі-есе «Мисленне древо» В. О. Шевчука
Другие названия: Semantic Means of Creating a Fantastic Effect in the Novel “On the Field, the Humble” and Verbalization Fantasy Picture of the World in the Novel-essay “Mental tree” V. О. Shevchuk
Авторы: Осадча, Ольга
Osadcha, Olga
Ключевые слова: фантастика
мова
змінена модальність
концепт
ідіолект
стилізація
мовні особливості
language
changed modality concept
idiolect
stylization
language features
Issue Date: 2015
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Осадча О. Семантичні засоби творення ефекту фантастичного в романі «На полі смиренному» та вербалізація фентезійної картини світу в романі-есе «Мисленне древо» В. О. Шевчука / О. Осадча // Типологія та функції мовних одиниць : наук. журн. / [редкол. : Н. М. Костусяк (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. − № 1 (3). – С. 175-185
Краткий осмотр (реферат): Стаття присвячена розгляду проблеми – мова творів українських письменників-фантастів початку ХХ ст., на матеріалі творів В. О. Шевчука «На полі смиренному» та «Мисленнєве дерево». Вивчення мови української фантастики перебуває в контексті досліджень мовної специфіки художньої літератури та вивчення стилістичних особливостей мовлення художніх творів певної епохи та авторських ідіолектів як її часткових втілень. У тексті В. О. Шевчука середньовічні мотиви переосмислені і модифіковані відповідно до сучасного розуміння фантастичного. «Мисленнєве дерево» є підсумком ґрунтовних наукових та культурологічних розвідок, тому має багато семантичних шарів, їх дослідження вимагає комплексного підходу. Докорінно відмінні від науково-фантастичних текстів засоби творення ефекту фантастичного застосовуються у творах В. О. Шевчука, зокрема в романі в новелах «На полі смиренному». У дослідженнях такого типу текстів найбільш релевантним методом, на нашу думку, є метод «можливих світів», що в засадах базується на дослідженні модальності висловлювання. The article considers the problem − language proizvideny Ukrainian science fiction writers of the early twentieth century, on the material of VA Shevchuk “On the field, the humble” and “TOC Thinking tree”. Learning a language is Ukrainian fiction in the context of studies of linguistic features of fiction as well as the study of the stylistic characteristics of the speech of a certain epoch of literary texts and authors idiolects as its partial incarnations. The text of the V. A. Shevchuk medieval motifs reinterpreted and modified in accordance with the modern understanding of fiction. “Thinking Tree” is the result of profound scientific and cultural studies, so it makes a lot of semantic layers, their study requires an integrated approach. Radically different from the science fiction texts means to create fantastic effects used in the works of V. A. Shevchuk, in particular in the stories in the novel “On the field, the humble”. In studies of this type of texts most relevant method, in our opinion, is the method of “possible worlds”, which is based on research-based modality statements.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/7044
Appears in Collections:Типологія та функції мовних одиниць, 2015, № 3

Files in This Item:

File Description SizeFormat
175-185.pdf629,24 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback