DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Типологія та функції мовних одиниць >
2015 >
Типологія та функції мовних одиниць, 2015, № 4 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/7071

Название: Міжмовна кореляція українських дієслів із ознакою «починальність» та їхніх англійських відповідників
Другие названия: Interlanguage Correlation of Ukrainian Verbs with Semantic Shade of Starting and their English Equivalents
Авторы: Іваницька, Ніна
Іваницька, Наталя
Ivanytska, Nina
Ivanytska, Natalia
Ключевые слова: українська дієслівна система
англійська дієслівна система
процесуальний денотат (мікроденотат)
семантична ознака «починальність»
Ukrainian verbal system
English verbal system
processing denotatum (microdenotatum)
semantic meaning «starting»
Issue Date: 2015
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Іваницька Н., Іваницька Н. Міжмовна кореляція українських дієслів із ознакою «починальність» та їхніх англійських відповідників/ Н. Іваницька, Н. Іваницька // Типологія та функції мовних одиниць : наук. журн. на пошану член-кореспондента НАН України Івана Романовича Вихованця / [редкол. : Н. М. Костусяк (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. − № 2 (4). – С. 57-70
Краткий осмотр (реферат): Пропонована стаття містить результати міжмовного аналізу українських дієслів та їхніх англійських відповідників, об’єднаних ознакою «починальність» як однією з мікрокатегорій дієслівної категорії «процесуальність». Увагу зосереджено на кореляції синтетичних та аналітичних засобах вираження цієї мікрокатегорії в кожній із мов. Установлено системні закономірності кореляції українських та англійських мовних структур, якими виражаються процесуальні мікроденотати з фазовою ознакою «починальність». Доведено, що починальність» як фазове значення дієслівного роду морфолого-словотвірної категорії аспектуальності є більшою мірою дериваційним, ніж морфологічним за внутрішньою природою. З’ясовано, що фазове значення «починальність» властиве переважно українським дієсловам та англійським описовим конструкціям, які виражають процесуальний мікроденотат «діяльність – звучання», «діяльність – різноспрямований рух»; для інших мікроденотатів значення «починальність» є менш властивим в обох мовах. Визначено, що вираження починальності в українській дієслівній системі засвідчує граматичний синтетизм цієї категорії, тоді як описові англійські конструкції з «to begin» – майже суцільний аналітизм відмежування цього значення в морфолого-дериваційній категорії аспектуальності в англійській мові. The article presents the results of the comparative analysis of the Ukrainian verbs and their English equivalents explicating the processing microdenotatum with the meaning «starting». The conclusion is focused on the correlation of the synthetic and analytic means and certain language forms of the «start phase» which is analyzed on the basis on processing denotatum. The article proves that «starting» as phase meaning of verbal morphemic and derivative category is treated to be more derivative than morphologiacal category by nature. The phase meaning of «starting» is believed to be a sign of Ukrainian verbs with the meaning «action-sound», «action-movement» which have correlation with English analytical models. The authors give proofs that morphemic expressing of the verbal meaning «starting» demonstrates grammatical synthetic tendency of this category while analytical English models with the word «to begin» point out analytical features in the sphere of the aspect categories.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/7071
Appears in Collections:Типологія та функції мовних одиниць, 2015, № 4

Files in This Item:

File Description SizeFormat
57-70.pdf1,17 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback