DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Філологічні науки. Мовознавство" >
2013 >

Серія "Філологічні науки. Мовознавство", 2013, № 17(266) : [52]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА

Andriyevska Victoriya. ANTIPERSONNE Comme un Anticoncept et un Concept-Idee Textuel

Бегаль Оксана. Когнітивні аспекти референції у діалозі людини й комп’ютера

Бєляков Олександр. Когнітивно-наратологічний аналіз художнього дискурсу (на матеріалі оповідання Г. Джеймса «Поворот гвинта»)

Біскуб Ірина. Кванти лінгвістичної інформації в лексичних базах даних

Блажко Марія. Ад’єктивно-іменні словосполучення на позначення статичних джерел звуку: метонімічний ракурс (на матеріалі сучасної німецької мови)

Бондаренко Євгенія. Матричне моделювання семантичного простору багатозначної лексеми

Дунаєвська Ольга. Ритуал Хрещення дитини з позицій фреймової семантики

Єфимчук Галина. Класифікаційні параметри концепту ARROGANCE

Єфремова Наталія. Таїнство Святого Причастя / Holy Communion в лінгвокультурному просторі англіканської церкви (на матеріалі The Book of Common Prayer)

Живчик Ольга. Когнітивні особливості вторинної номінації схожості за кольором

Малиненко Олександра. Вербалізація полярних емотивних концептів LOVE -НАТЕ у британському художньому дискурсі XX ст

Маріна Олена. Поетика меж у світлі поетичної парадоксальності

Mykltayienko Valeriy. Cognitive Grammar OF ‘VERY-

Набокова Ірина. Актуалізація еталонного змісту матримоніальних ролей перших леді в американському газетному дискурсі

Настенко Світлана. Теоретичні засади семантичного простору мегаконцепту в іспанській поезії

Nizhegorodtseva-Kyrychenko Larysa. Cognitive judgements on intellectual activity

Нікіточкіна Ірина. Функціональна семантика прикметників «матеріальна цінність» у дискурсі Джеффрі Чосера

Пиникарева Алина. Типьі подчинительной связи в англоязьічном политическом дискурсе

Радченко Олег, Дашко Наталія. Порівняння як засіб репрезентації концепту ПРИРОДА (на матеріалі творів німецькомовних письменників Галичини)

Рябенька Ірина. Концепт ЧАС в англомовному пісенному дискурсі

Саламатіна Ольга. Когнітивний аналіз ядрової зони семантики інтерв’ю в сучасній німецькомовній пресі

Семотюк Орест. Концептуальна метафора як механізм реалізації когнітивної матриці «Свій-Чужий» у політичному дискурсі (на прикладі виступів А. Меркель)

Старко Василь. Дефініювання словника й моделі катетеризації

Trotsiuk Aida, Yasiuska Oksana. Cybernetics is the important source of modern englisn lexical replenishment

Тумак Оксана. Вербалізація концепту «розкіш» в англомовній картині світу

Хуторцова Маргарита. «Вера» - ментальний конструкт русского лингвистического пространства

Цісар Андрій. Засоби номінації суб’єкта вибору професії в німецькій мові

Шелудченко Світлана. Вербалізація когнітивно-семантичного простору «Фізичний стан» словами категорії стану

Шпак Ольга. Теперішній тривалий час у контексті когнітивної граматики

РОЗЛІЛ II. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Бондаренко Наталія. Використання граматичних трансформацій при перекладі роману Дж. Остін «Гордість та упередження» з англійської мови російською

Іванова Наталія. Трансформація номіналізації структури речення при перекладі роману І. Ільфата Є. Петрова «Дванадцять стільців» англійською мовою

Засєкін Сергій. Перекладацькі 5- і 7-універсалії: психолінгвістична перспектива

Кононенко Валерія. Лексичні трансформації в перекладі суспільно-політичних текстів арабської мови

Федів Оксана. Відтворення боксерської термінології оповідання Е. Хемінгуея «Півсотні тисяч» в українському перекладі В. Митрофанова

Ткачівська Марія. Трансляторна еквівалентність фразеологізмів (на матеріалі перекладів Ю. Прохаська)

Баклан Ірина. Еквівалентність у перекладі ділового дискурсу

Мозговий Володимир. Офіційна передача російських особових імен українською мовою (приклади словникових статей на букви «Б - Д» )

Олексин Ольга. Особливості відтворення Шекспірової гри слів у перекладах Ірини Стешенко

Матвіїшин Оксана. Порівняння в міжмовній комунікації (на матеріалі німецькомовних перекладів Вільгельма Горошовського)

Лужна Оксана. Заголовок художнього твору як проблема перекладу

Крисало Ольга. Прояв мовної особистості Валерія Шевчука в оригіналі роману «Око Прірви» та перекладі англійською мовою

Кулікова Анастасія. Стратегії відтворення специфіки сучасної американської культури при аудіовізуальному перекладі

Білас Андрій. Знижені розмовні одиниці в авторській мові роману Б. Віана «Червона трава»: перекладознавчий аспект

Ріба-Гринишин Оксана. Перекладознавчий аналіз німецьких науково-технічних текстів

Коломієць Лада. Спільне та відмінне у перекладацьких процесах у великій і Західній Україні у 1920-1930-ті рр

Павлюк Алла, Рогач Оксана, Сава Олеся. Лексико-граматичні особливості перекладу В. Корнієнком твору Льюїса Керролла «Аліса в Задзеркаллі»

Шуневич Богдан, Рак Наталія, Дробіт Ірина. Огляд матеріалів вітчизняних конференцій і семінарів з теорії і практики перекладу

РОЗЛІЛ III. ФРАЗЕОЛОГІЯ

Лавриненко Галина, Лавриненко Олександр. Варіантність в системі фразеології сучасної німецької мови як шлях структурно-семантичного розвитку фразеологізмів

Коляда Еліна. Фразеологічні одиниці сучасної англійської мови на позначення динаміки конфлікту

Рогач Оксана. Лексико-фразеологічні засоби відображення стереотипних уявлень про обмежені ментальні здібності людини

Орел Ірина. Відображення національної картини світу в семантиці фразеологізмів

Басок Вероніка. Структура і семантика фразеологізмів з компонентом «голова» у німецькій і англійській мовах

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback