DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Філологічні науки. Мовознавство" >
2015 >
Серія "Філологічні науки. Мовознавство", 2015, № 3 () >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/7709

Название: Соціорольові та гендерні особливості дискурсивного акту «підхоплення» в сучасному англійському діалогічному мовленні
Другие названия: Socio-Role and Gender Peculiarities of the Discourse Act «Catching» in Modern English Dialogical Speech
Авторы: Павленко, Людмила Володимирівна
Pavlenko, L. V.
Ключевые слова: підхоплення
catching
дискурсивний акт
discourse act
гендер
gender
Issue Date: 2015
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Павленко Л. Соціорольові та гендерні особливості дискурсивного акту «підхоплення» в сучасному англійському діалогічному мовленні / Л. Павленко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 150–155.
Краткий осмотр (реферат): Статтю присвячено дослідженню соціорольових та гендерних особливостей висловлень зі значенням підхоплення в сучасному англійському діалогічному мовленні в когнітивно-комунікативному аспекті. Такі висловлення – акти вербальної реакції на репліку співрозмовника, яка відбувається лише в режимі со¬ціодискурсивної взаємодії, що дає підстави для їхнього тлумачення в термінах дискурсивного акту, який є продуктом діалогічного мовлення, що складається з двох мовленнєвих кроків – репліки-стимулу і репліки-реакції. У статті визначено роль і місце дискурсивного акту «підхоплення» в діалогічному мовленні; показано специфіку його використання залежно від гендеру і соціорольової структури інтерактантів; описано гендерно-рольовий потенціал дискурсивного акту «підхоплення». Статусні особливості функціонування дискурсивного акту «підхоплення» проаналізовано з погляду однакового, вищого або нижчого соціального статусу мовця порівняно зі статусом його адресата. Доведено, що розподіл дискурсивного акту «підхоплення» за гендерними чинниками та соціальним статусом співрозмовників має риси симетрії та асиметрії. Симетричним він виявляється за гендерним принципом, а асиметричним – щодо соціального статусу. The article deals with the study of socio-role and gender peculiarities of the discourse act «catching» in modern English dialogical speech from the point of view of cognitive-communicative paradigm of knowledge. Such statements are acts of verbal reactions to the remark of the interlocutor, which occur only in the socio-discourse interaction that gives grounds for their interpretation in terms of the discourse act, which is the product of dialogical speech, consisting of two speech steps – the incentive remark and the response remark. The article defines the role and place of the discourse act «catching» in dialogical speech; shows the peculiarity of its application depending on gender and socio-role structure of speakers; describes the gender and role potential of the discourse act «catching». Status features of the discourse act «catching» functioning are analyzed in terms of the equal, higher or lower social status of the speaker, compared with the status of the addressee. It is proved that the distribution of the discourse act «catching» on gender factors and social status of the interlocutors has traits of symmetry and asymmetry. It is symmetrical according to the gender principle and it is asymmetric in relation to social status.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/7709
Appears in Collections:Серія "Філологічні науки. Мовознавство", 2015, № 3 ()

Files in This Item:

File Description SizeFormat
29.pdf239,18 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback