DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Філологічні науки. Мовознавство" >
2015 >
Серія "Філологічні науки. Мовознавство", 2015, № 4 () >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/7803

Название: ОСВІТА як фрагмент мовної картини світу носіїв англійської мови
Другие названия: The Concept of EDUCATION as a Fragment of the English Linguistic Picture of the World
Авторы: Боднар, Ірина Миронівна
Bodnar, I. M.
Ключевые слова: концепт
concept
концептуальне поле
domain of concept
номінативне поле концепту
nominative domain of concept
Issue Date: 2015
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Боднар І. Концепт ОСВІТА як фрагмент мовної картини світу носіїв англійської мови / І. Боднар // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк, 2015. – № 4. – С. 15–20.
Краткий осмотр (реферат): У статті проаналізовано концептуальну модель феномену ОСВІТА в англійській мові, її місце у націо¬нально-мовній картині світу. Лінгвістична розвідка опирається на доведений факт зв’язку між мовою та мис¬ленням етносу, який є предметом досліджень когнітології, концептуальної лінгвістики, лінгвокультурології, а також міждисциплінарних студій. Установлено, що концептуальний простір етносу та семантичний простір його мови – це однорідні явища в матриці мовної картини світу. Концепти об’єктивуються у мовленні, отже для їх опису доцільно залучати увесь фонд мови (семантичне значення слів, фразеологічні одиниці, мета¬форичні засоби трансформації реалій). Аналіз корпусу сучасної англійської мови дав змогу виявити семантико-концептуальні ознаки, які вербалізують концепти сфери ОСВІТА засобами англійської мови. На основі семантико-концептуального аналізу описано польову структуру концептосфери ОСВІТА, виявлено питому вагу її концептуальних ознак. Також досліджено лексичну наповненість (номінативне поле) концептів сфери ОСВІТА у мовній картині світу англійців. Результати можна використати в подальших дослідженнях націо¬нально маркованих мовних картин світу. In the article, the structural model of the concept of EDUCATION is analysed, its place in the linguistic picture of the world is defined. This research is based on the facts that the semantic scope of a language and the mental (conceptual) scope of its speakers are homogeneous interrelated phenomena. We analyse a concept as a unity combining both, lin¬guistic and extralinguistic features. Concepts are perceived by speakers and described through different language strata, metaphorical means being very important. The material taken from the BNC enabled us to arrange conceptual domains conveying the characteristics of EDUCATION, as they are perceived by the Englishmen, into their conglomeration unity, which we call the conceptual superstructure. The best way to convey the meaning of a concept by the means of a language, and define its place in the life of an ethnic group, is the linguistic picture of the world. It is a kind matrix combining the features of linguistic and mental (conceptual) perception of the world. In this paper, the constituent part of the concept of EDUCATION has been defined in respect of linguistic picture of the world of the Englishmen.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/7803
Appears in Collections:Серія "Філологічні науки. Мовознавство", 2015, № 4 ()

Files in This Item:

File Description SizeFormat
5.pdf343,71 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback