DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві >
2015 >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2015, № 3 (31) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/8152

Название: Особливості застосування дистанційного навчання під час викладання спортивно-педагогічних дисциплін
Другие названия: Peculiarities of Applying of Distance Learning While Teaching of Sports-pedagogical Disciplines
Авторы: Ладика, Петро
Шандригось, Галина
Шандригось, Віктор
Ladyka, Petro
Shandryhos, Halyna
Shandryhos, Viktor
Ключевые слова: дистанційне навчання
спортивно-педагогічні дисципліни
інформаційні комунікативні технології
distance learning
sports-pedagogical disciplines
informational communicative technologies
Issue Date: 2015
Издатель: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Библиографическое описание: Ладика, П. Особливості застосування дистанційного навчання під час викладання спортивно-педагогічних дисциплін / П. Ладика, Г. Шандригось, В. Шандригось // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. - Луцьк, 2015. - № 3(31). - С. 32-35.
Краткий осмотр (реферат): У статті порушено актуальну проблему застосування дистанційного навчання (ДН) під час викладання спортивно-педагогічних дисциплін (СПД). Мета статті – визначити особливості використання методів ДН під час викладання СПД. Завдання – вивчити стан застосування технологій ДН на сучасному етапі розвитку освіти; визначити особливості використання засобів ДН під час викладання СПД. Визначенно напрями використання технологій ДН та проблеми, які потрібно розв’язати для ефективного застосування цих технологій при викладанні СПД. У результаті дослідження виявлено, що сучасний рівень розвитку інфор- маційних технологій дає змогу перейти на якісно іншу форму – дистанційну освіту, а також використовувати засоби ДН під час викладання СПД. Застосування технологій ДН при викладанні СПД повинно відбуватись у двох напрямах: при засвоєнні теоретичного розділу навчальної програми з дисципліни з використанням як традиційних засобів навчання, так і засобів ІКТ; при засвоєнні практичного розділу, проте в процесі практичної діяльності студента зі СПД значення технологій ДН знижується до мінімуму. Для повноцінного використання засобів ДН потрібно розв’язати низку проблем. In the article the authors raise a topical problem of applying of distance learning (DL) while teaching of sports-pedagogical disciplines (SPD). The purpose of this paper was to determine the peculiarities of usage of the methods of distance learning while teaching sports-pedagogical disciplines. Objectives: to examine the condition of applying of technologies of distance learning at the present stage of development of education; to define the peculiarities of the use of means of distance learning while teaching sports-pedagogical disciplines. It was determined the courses of usage of technologies of distance learning and problems that should be solved for effective applying of these technologies while teaching of sports-pedagogical disciplines. As the result of the study the authors found out that the modern level of development of informational technologies allows us to transit to absolutely different form – distance learning, and use the means of distance learning while teaching of sports-pedagogical disciplines. Applying of technologies of distance learning while teaching of sports-pedagogical disciplines should run in to directions: while mastering of theoretical part of the educational program in a discipline with the usage of traditional means of studying and means of informational communicative technologies; while mastering of practical part, but in the process of practical activity of a student with sports-pedagogical discipline meaning of technologies of distance learning lowers to the minimum. For full value usage of means of distance learning it is necessary to solve a range of problems.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/8152
Appears in Collections:Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2015, № 3 (31)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Ладика.pdf294,99 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback