DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві >
2015 >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2015, № 2 (30) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/8367

Название: Технологія визначення технічної та фізичної підготовленості студентів у процесі підвищення спортивної майстерності з футболу
Другие названия: Technology of Defining of Technical and Physical Preparedness of Students in the Process of Increasing of Sports Mastery in Football
Авторы: Васильчук, Аурел
Vasylchuk, Aurel
Мосейчук, Юрій
Moseychuk, Yuriy
Ключевые слова: футбол
технічна підготовленість
фізична підготовленість
технологія навчання
студенти-футболісти
football
technical preparedness
physical preparedness
technology of studying
students–football players
Issue Date: 2015
Издатель: Східноєвропейський національний університеті імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Васильчук, А. Технологія визначення технічної та фізичної підготовленості студентів у процесі підвищення спортивної майстерності з футболу / А. Васильчук, Ю. Мосейчук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. - Луцьк, 2015. - № 2(30). - С. 126-130.
Краткий осмотр (реферат): Дослідження спрямоване на педагогічний контроль технічної та фізичної підготовленості в процесі підвищення спортивної майстерності студентів-футболістів у вищих навчальних закладах. Завдання дослідження: 1) виявити ефективні засоби педагогічного контролю що сприяють визначенню технічної та фізичної підготовленості студентів-футболістів у ВНЗ; 2) розробити й експериментально обґрунтувати технологію використання новітніх технологій при аналізі рівня технічної та фізичної підготовленості студентів ВНЗ. Управління тренувальним процесом у футболі ґрунтується на результатах педагогічного контролю. Тренер-викладач із футболу у ВНЗ отримує інформацію про змагальну й тренувальну діяльність студентів футболістів, про рівень їх технічної та фізичної підготовленості, аналізує її, і на основі цього складає плани й програми підготовки або вносить до них різні корективи. Застосування засобів комп’ютерних технологій у педагогічному контролі дало змогу значно підвищити обробку інформації та ступінь реалізації рухового потенціалу футболістів й техніки футболу. Topicality of the study is oriented at pedagogical control of technical and physical preparedness in the process of increasing of sports mastery of students-football players at higher educational establishments. Tasks of the study: 1) To reveal the effective means of pedagogical control for perception of defining of technical and physical preparation of students-football players at higher educational establishments; 2) To develop and experimentally ground the technology of usage of the newest technologies, to use the newest technologies while the analysis of technical and physical preparedness of students of higher educational establishments. Management of the training process in football is based according to the results of pedagogical control. Trainerteachers of football receive information on contest and training activity of students–football players, on the level of their technical and physical preparedness, analyze it, and on the basis of the results make up plans and programs of preparation, or make different corrections. Usage of means of computer technology in pedagogical control allowed increasing of information processing and stage of realization of motor potential of football players and football technique.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/8367
Appears in Collections:Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2015, № 2 (30)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Аурел Васильчук, Юрій Мосейчук.pdf331,57 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback