DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи >
2012 >

Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи, 2012, № 1 (1) : [30]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
Розділ 1. Актуальні проблеми соціальних комунікацій

Т. С. Єжижанська. Корпоративні комунікації в умовах кризи

О. В. Кошелюк. Архетипний вияв фемінного в сучасній телевізійній рекламі

С.І.Кравченко. Періодика польського модернізму: типологія та хронологія розвитку

В. Я. Мороз. Аксіологічні стратегії урбаністичного дискурсу

А. В. Намолова. Листування як засіб інтерактивності друкованих ЗМІ (на прикладі видання “Арт-мозаика”)

Г. В. Онкович. Теорії медіаосвіти

М. А. Орлова. Сучасний стан етичних принципів соціальної реклами в Україні

І. В. Рижко, Т. Ю. Хлопук. Зовнішня реклама: види та прийоми, що забезпечують її ефективність

О. А. Сищук. Професіоналізація політичної комунікації в Україні

Н. К. Шайда. Медіа як чинник національно-ідентифікаційних процесів в сучасному українському суспільстві

І. Д. Ярощук. До питання про визначення понять “спілкування”, “комунікація” та їх співвідношення

М. С. Яценко. Прес-реліз 2.0 як інструмент створення контенту соціальних медіа

Розділ 2. Культура видання: типологічна та формально-змістова специфіка

Л. Й. Дмитрів. Фаховий часопис як тип видання у сучасних засобах масової інформації

Г. Б. Листвак. Парадокси видавничої культури “книг художника”

Т. І. Сащук. Контент аналітичного видання: тенденції впливу на соціум (на прикладі журналу “Український тиждень”)

К. І. Тишкевич. Культура видань бібліотек України для юнацтва: теоретичний аспект

С. Б. Фіялка. Співвідношення теоретико-філософського та історико-художнього компонентів тексту навчального видання з культурознавства

Розділ 3. Історія, теорія та практика видавничої справи і редагування

Г. І. Лоза. Особливості редакційної підготовки навчальної літератури для студентів технічних спеціальностей

Ю. В. Мозолюк. Тенденції випуску казок в Україні за період 2009–2010 років

Л. М. Нагурняк. Інформаційно-документальна діяльність державних органів влади періоду Української центральної ради

О. Ю. Хмельовська. Роль контенту видавництва у збереженні і творенні національної культури (на прикладі видавництва “Смолоскип”)

Г. Я. Янів. Особливості редакторської підготовки видань творів українського фольклору для масового читача (на прикладі видання “Я сіяв те, що Бог послав…” Сторінки публіцистичної, наукової та літературної творчості Павла Чубинського”)

Розділ 4. Особливості медіатексту

Ю. В. Булик. Рекламний текст у релігійній сфері

В. В. Корольова. Оцінні номінації осіб у соціокультурному контексті (на матеріалі сучасних ЗМІ)

Л. Г. Масімова. Інтертекстуальність як особливість сучасного медіатексту (на прикладі аналізу публікацій газети “День”)

І. Я. Мислива-Бунько. Складні слова-запозичення в сучасному газетному дискурсі як рецепція глобалізаційних процесів

М. М. Нетреба. Языковое оформление предметно-модальных модусных категорий в современных публицистических текстах

Д. В. Рязанцева. Позитивні та негативні граматичні девіації прикметників сучасної української мови

А. О. Сіденко. Особливості висвітлення столичних топонімічних трансформацій у сучасних мас-медіа

А. Ю. Яворський. Мовні помилки в журналістських текстах (на матеріалі одного номера газети “Край Кам’янецький”)

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback