DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Матеріали наукових конференцій >
Волинь і волиняни у Другій світовій війні >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/8785

Название: Wołyń jako obszar operacyjny działań bojowych jazdy polskiej przeciwko konnicy Siemiona Budionnego w 1920 roku
Другие названия: Volhynia as Space of Operative Battle Actions of the Polish Cavalry is Against Konnoti Semen Budenny in 1920 Year
Авторы: Nowak, Włodzimierz
Nowak, W.
Ключевые слова: Bój pod Równym
Wołyń
Druga Rzeczypospolitą
kawaleria Budionego
kawaleria Polski
battle under Rivne
Volhynia
Second Thing Pospolita
cavalry of Budenny
cavalry of Poland
Issue Date: 2012
Издатель: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Nowak W. Wołyń jako obszar operacyjny działań bojowych jazdy polskiej przeciwko konnicy Siemiona Budionnego w 1920 roku / W. Nowak // Волинь і волиняни у Другій світовій війні : зб. наук. пр. за матеріалами І Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. подіям Другої світової війни на території Волин. обл. / упоряд. М. М. Кучерепа. – Луцьк, 2012. – С. 21–28.
Краткий осмотр (реферат): Walki jazdy polskiej z konnicą Budionnego podczas wojny polsko-sowieckiej 1920 r. miały istotny wpływ na przebieg działań bojowych na Ukrainie, Wołyniu i w Galicji Wschodniej. W pierwszej fazie odwrotu wojsk polskich, jazda z uwagi na zdecydowaną przewagę przeciwnika, nie była w stanie skutecznie prowadzić działań obronnych. Po reorganizacji i utworzeniu Grupy Operacyjnej Jazdy w rejonie Zamościa i Hrubieszowa, konnica polska we współdziałaniu z oddziałami piechoty i artylerii, zadała kawalerii Budionnego pod Beresteczkiem i Brodami znaczne straty. Po nieudanych próbach zdobycia Lwowa i Zamościa, 1 Dywizja Jazdy odniosła zwycięstwo pod Komarowem nad siłami Budionnego. 1 Armia Konna uchodząc za Bug i w kierunku Równego była najpierw ścigana przez 1 Dywizję Jazdy, a następnie przez Korpus Jazdy płk. Juliusza Rómmla. Ponosząc olbrzymie straty, krańcowo wyczerpana i utraciwszy zdolność bojową została przez sowieckie dowództwo wycofana z frontu. Battles between the Polish cavalry and equestrian army of Budenny in the polsko-radyanskoy war-time in 1920 had a considerable influence on motion of battle actions in Ukraine, Volhynia, and on East Galychina. In the first phase of retreat of the Polish army, a cavalry, having regard to complete advantage of competitor, was not able effectively to conduct defensive actions. In the first phase of retreat of the Polish army, a cavalry, having regard to complete advantage of competitor, was not able effectively to conduct defensive actions. After reorganization and creation of the Separate operative military group in the district of Zamostya and Khrubeshuv, Polish cavalry in co-operating with the troops of infantry and artillery, set considerable start of cavalry of Budennogo under Berestechko and under Brody. After the unsuccessful attempt of receipt of Lviv and Zamostya, the First Polish division of cavalry got victory over forces of Budennogo under Komarovom. First equestrian army, retreating for Bug, at direction Even, at first was pursuit from the side of the First Polish division of cavalry, and then from the side of the First Polish Division of Cavalry of colonel Yuliusha Rummelya. Bearing heavy tolls, fully closed and losing a capacity for a fight the First equestrian army was taken off from front soviet guidance.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/8785
Appears in Collections:Волинь і волиняни у Другій світовій війні

Files in This Item:

File Description SizeFormat
nowak.pdf1,05 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback