DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Історичні науки" >
2015 >

Серія "Історичні науки", 2015, № 7(308) : [32]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Довбищенко Михайло. Князь Михайло-Сервацій Вишневецький та його підтримка Уніатської церкви в Луцько-Острозькій єпархії в 30-40-х рр. XVTTT ст

Стецик Юрій. Настоятелі Добромильського василіанського монастиря Св. Онуфрія (1739-1763 рр.): біографічний огляд

Саламаха Михайло. Трансформація структури Чину Святого Василія Великого в останній третині XVIII ст

Кирилюк Анна. Регулювання майнового забезпечення римо-католицьких монастирів у Російській імперії (кінець XVIII - ХІХ ст.)

Райківський Ігор. Гуцульщина - місце відпочинку й творчості видатних українських діячів з підросійської України на початку ХХ ст.

Шваб Лариса, Шваб Соломія. Пошуки національної ідентичності в родині волинського дворянина Карла фон Ґродзінського (початок ХХ ст.)

Попов В’ячеслав. Шляхи виживання представників творчих професій у містах України в 1917-1920 рр

Щеблюк Станіслав. Нормативно-правові підстави діяльності профспілок у Волинському воєводстві в міжвоєнний період

Концур-Карабінович Наталія. Реакція західного світу на злуку західноукраїнської уніатської церкви з російською православною в 1946 р

Мочкін Сергій. Законодавча база антирелігійних кампаній другої половини 1940-х - початку 1960-х років у Радянському Союзі: формування, зміст, результати

Мащенко Наталія. Кадрове забезпечення шкіл Рівненщини (друга половина 1940-х - перша половина 1950-х років)

Mashchenko Nataliia. Staffing in Schools of Rivne Region in Second Half 1940th – first Half 1950th

Федчук Олександр. Іноєпархіальні студенти у Волинській духовній семінарії (1945-1964 рр.)

Малярчук Олег. Громадська активність в Українській РСР у другій половині ХХ ст.: форми протесту політичній системі

Храмцова Ірина. Проблематика суспільної ідеології в українській публіцистиці часів перебудови

Маслій Ольга. Жіночі чернечі спільноти Галичини в контексті легалізації УГКЦ наприкінці 80-х рр. ХХ ст

Лапчук Олеся. Фестивальне життя Луцька на зламі тисячоліть: як це відбувалося

Шабала Ярослав. Розвиток індивідуального сектору в процесі реалізації аграрної реформи на Волині (1991-2010 рр.)

Стрільчук Людмила. Вплив туризму на розвиток українсько-польського гуманітарного співробітництва

Strilchuk Lyudmila. The impact on the Development of Ukrainian-Polish Humanitarian Cooperation

РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Сипко Богдана. Наслідки Алжирської війни для Корсики: «чорноногі» та корсизм

Підберезних Інна. Проблеми регіональної безпеки в країнах Південно-Східної Азії: міжнародна співпраця та механізми її здійснення

РОЗДІЛ ІІІ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. АРХІВОЗНАВСТВО. ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО. ЕТНОЛОГІЯ.

Фелонюк Андрій. Сходознавчі зацікавлення Омеляна Пріцака у львівський період життя (1936-1943 рр.)

Шваб Анатолій. Тема еміграції в польській науковій і суспільно-політичній думці 1920-1930-х рр

Орлов Владлен. Компаративний аналіз діяльності релігійних організацій у Криму та на Закарпатті в ХІХ - на початку ХХІ ст.: новітня українська історіографія

Троцька Валентина. Українські керамологічні студії давньої кераміки впродовж 1954-1964 рр

Кучинко Михайло. Літописні хорвати: проблема етноплемінної належності та політичної залежності (історіографічний аспект)

Боярчук Андрій. Минуле Православної церкви на Волині в джерелах особового походження (за матеріалами «Волинських єпархіальних відомостей»)

Петрович Валентина. Діяльність державних архівів щодо організації користування інформаційними ресурсами Національного архівного фонду України (на прикладі Державного архіву Волинської області)

Кушпетюк Олена. 150 років із часу заснування першого музею Волині

РОЗДІЛ IV. ОГЛЯДИ. РЕЦЕНЗІЇ

Рябчикова Фаїна. «Родина наша... була з дідів-прадідів духовна» (рецензія на книгу С. Даниленка «Будівничі українського світу: родина Дурдуківських (кінець ХІХ - перша третина ХХ ст.)»)

Разиграєв Олег. Нове дослідження з теорії персональної безпеки (рецензія на книгу: Urbanek Andrzej. Wspolczesny czlowiek w przestrzeni bezpieczenstwa. W poszukiwaniu teoretycznosci bezpieczenstwa personalnego)

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback