DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Історичні науки" >
2016 >

Серія "Історичні науки", 2016, № 3 (328) : [36]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. «ПРОСВІТА» В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ

Добржанський Олександр, Яценюк Тадей. Українське просвітництво на Буковині в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.: ідейні засади та організаційні форми

Пашук Володимир. Товариство «Просвіта» у Львові - формування периферійних структур (1868-1939 рр.)

Лазарович Микола. Гуманітарна та просвітницька діяльність Українських січових стрільців на Волині (1913 - початок 1918 р.)

Дем ’янюк Олександр. Діяльність осередків «Просвіти» в добу Директорії УНР (1918-1921 рр.)

Кучерепа Микола. Становлення та діяльність просвітянських організацій на Волині (1918-1939 рр.)

Бондаренко Геннадій. «Просвіта» на селі в часи революції й громадянської війни в Україні на початку ХХ ст.

Давидюк Руслана, Жив’юк Андрій. Рівненська повітова «Просвіта»: десятиріччя під знаком УНР

Філіпович Мирослава. Громадсько-просвітницький рух на Волині в 1918-1939 рр

Гарбарук Альона. Витоки Ковельської повітової «Просвіти» (початок 1920-х рр)

Сорока Юрій. Романівський просвітянський осередок у 1920-х - на початку 1930-х років

Крамар Юрій. Ліквідація товариства «Просвіта» на західноволинських землях (1928-1932 рр.): причини та наслідки

Понєдєльник Лариса. Волинська «Просвіта» в боротьбі за національне відродження

Стрільчук Людмила. Просвітницька діяльність української інтелігенції в таборах для переміщених осіб у західних окупаційних зонах (1944-1951 рр.)

Карпо Василь, Мудеревич Віктор. Історичні етапи становлення та основні напрями діяльності товариства «Просвіта» на Далекому Сході

Кінд-Войтюк Наталія. Анатолій Вахнянин - голова товариства «Просвіта»

РОЗДІЛ ІІ. «ПРОСВІТА» Й РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ

Скакальська Ірина. Пограниччя культур: «Просвіта» як оберіг національної культури українців (на прикладі Кременецького повіту)

Szmyt Andrzej. Krzemieniec jako centrum oświatowe w zachodniej części Ukrainy na przestrzeni dziejow (XVIII-XX wiek)

Шульга Світлана. Просвітницька діяльність чеських громадських організацій та часописів в Україні (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)

Стрільчук Віталій, Стрільчук Тетяна. Просвітницька діяльність родини Косачів

Панасюк Олександр. Культурно-просвітницька діяльність білоруських національних організацій на території України в 1918 р

Трофімук-Кирилова Тетяна, Чибирак Світлана. Культурно-мистецька та просвітянська діяльність бібліотеки-читальні в містечку Мацеїв Ковельського повіту Волинського воєводства (1920-1930-ті рр.)

Сущук Оксана. Діяльність осередків товариства «Просвіта» в селах Грабове та Сереховичі Ковельського повіту на Волині (20-30-ті рр. ХХ ст.)

Волошенко Вікторія. «Просвіти» й уявлення про «поживну» літературу для народу в українській публіцистиці Наддніпрянщини на початку ХХ ст

Ключук Юля. Польсько-українські відносини з питань реституції культурних цінностей (на прикладі архіву товариства «Просвіта»)

Удот Олександр. Просвітницька діяльність Івана Багряного в період функціонування таборів для переміщених осіб у західних окупаційних зонах

Качковська Леся. Пам’яткоохоронна діяльність Київського товариства охорони пам’яток старовини й мистецтва впродовж 1910-1913 рр.: становлення та розвиток

Філонюк Марія. Меморіальна експозиція «Шевченківська світлиця Миколи Куделі» у Волинському краєзнавчому музеї

Каліщук Оксана, Дяченко Вікторія. Товариство «Просвіта» на сторінках енциклопедичних та довідкових видань

Кіндрачук Надія. Радянська обрядовість як засіб утілення в життя політики денаціоналізації українців в УРСР протягом 60-70-х рр. ХХ ст.

Стронський Генріх. За згодою й незгодою Кліо. Про співробітництво польських та українських істориків у 1991-2015 рр

РОЗДІЛ ІІІ. «ПРОСВІТА» ТА ПРОБЛЕМИ КОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл (Зінкевич Тимофій). Християнська мораль як основа діяльності сучасного товариства «Просвіта»

Petrovych Valentina, Charikova Iryna. The Role of the Members of «Prosvita» Society in the Organization of the Church Congresses on the Territory of Volyn Region During 20-30-ies of the 20th Century

Петрович Валентина, Петрович Ігор, Притулюк Василь. Громадсько-просвітницька діяльність Арсена Річинського на Волині у 20-30-х рр. ХХ ст

РОЗДІЛ ІУ. ОГЛЯДИ. РЕЦЕНЗІЇ

Стрільчук Людмила, Петрович Валентина .Модифікація історичної пам’яті про «Волинську трагедію» (рецензія на монографію Оксани Каліщук «У тіні Волині?: історія vs пам’ять»)

Каліщук Оксана. Ґрунтовне дослідження історії українського війська (рецензія на книгу Миколи Лазаровича «Легіон Українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба»)

Каліщук Оксана. Сучасні дослідження товариства «Просвіта»: бібліографічний огляд

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback