DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Історико-правовий часопис >

Історико-правовий часопис, 2016, № 2(8) : [44]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Бостан С. Філософія держави: проблеми наукової ідентифікації

Гураль П., Бойко І. Становлення та розвиток кафедри конституційного права на юридичному факультеті Львівського університету

Кельман М., Кельман Р. Сучасні соціальні проблеми у молодіжному середовищі

Луць Л. Сучасна українська правова наука: деякі проблеми та перспективи

Булавіна С., Марківська Л. Громадсько-політична активність української інтелігенції Волині у 20-30-х роках ХХ ст. (історико-правовий аспект)

Кравчук В. Історико-правові аспекти конституційних основ правового статусу суддів у період національно-визвольної боротьби на початку ХХ століття (1917-1921 роки)

Крисюк Ю. Покарання як складова системи соціального контролю над злочинністю

Гороть А. Ретроспективний аналіз формування договірно-правової бази українсько-польських відносин в умовах тоталітаризму (1946 – друга половина 80-х рр.)

РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ, АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Федоренко В. Економічні права та свободи людини в Україні: поняття, види, загальний огляд

Баєва Н. Правовий статус адвоката за Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: окремі питання врегулювання

Кудрявцева О. Конституційні та інституційні засади захисту прав дитини в Україні та Польщі: порівняльно-правовий аналіз

Назарук О. Підтримання публічного обвинувачення в суді – конституційна функція органів прокуратури України

Нинюк М., Нинюк І. Принципи державного управління та їх сутність

Олійник В. Методологічно відправні поняття відносно правових видів таємниці

Конончук І. Вплив конституційної юстиції на розвиток українського конституціоналізму

РОЗДІЛ 3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛІСТИКИ

Жорнокуй Ю. Окремі методологічні підходи до вивчення корпоративних відносин

Коваленко Т. Дерегуляція земельних правовідносин: позитивні та негативні аспекти

Жорнокуй В. Про «особистісність» та «організаційність» немайнових прав учасників господарських товариств

Коренга Ю. Визначення правового статусу ембріона

Чубоха Н. Добросовісність заволодіння майном як умова набувальної давності

Якушев І. Взаємодія норм трудового права і правового регулювання

Яцишин М., Лис О. Реалізація необробленої деревини на конкурентних засадах: правова компаративістика українського та зарубіжного досвіду

Мар’юк І., Самчук-Колодяжна З. Захист репродуктивних прав фізичної особи національними та міжнародними правовими актами

Сухацький Р. Особливості і проблеми захисту комерційної таємниці при укладенні господарських договорів: організаційно-правові засади

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАЧЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І КРИМІНАЛІСТИКА

Кваша О., Пархоменко Н. Кримінальне законодавство України у контексті розвитку конституційних засад

Гусак А. Спеціально-кримінологічне запобігання насильницьким злочинам щодо неповнолітніх

Журавська З. Недопущення посягань на особисту безпеку засуджених у контексті реформування Державної кримінально-виконавчої служби України

Крикунов О., Карпінська Н. Практика Європейського суду з прав людини щодо експертиз у кримінальному провадженні

Ліховицький Я. Конституційні та інші норматино-правові засади діяльності персоналу колоній щодо реалізації принципу гуманізму у сфері виконання покарань

Новосад Ю. Зміст діяльності прокуратури як суб’єкта оперативно-розшукового запобігання злочинам

Саско О. Щодо визначення сутності злочинної діяльності

Старко О. Проблемні питання кримінальної відповідальності за ст. 130 Кримінального кодексу України

Фідря Ю. Незалежність суду як основний елемент права на справедливий суд

Чупринський Б. Вплив кількох обставин, що пом’якшують покарання, та неповнолітнього віку особи на істотне зниження ступеня тяжкості вчиненого злочину

Мудрак І. Теоретико-емпіричний аналіз феномену підліткової тривожності у кримінально-виконавчих установах України

РОЗДІЛ 5. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Береговцова Д. Основні правові проблеми прав людини в галузі сучасної медицини та шляхи їх вирішення в умовах розвитку сучасного суспільства

Речиц Є. Про систему правових заходів охорони водно-болотних угідь в законодавстві Ресублікі Білорусь

РОЗДІЛ 6. ТРИБУНА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Абухін Р. Витоки теорії доказового права у працях С.В. Пахмана

Головатий В. Уніфікація судової практики у загальному праві: теоретико-прикладні питання

Михальченко Н. Згода потерпілого у кримінальному праві країн змішаного та релігійного типу правових систем

Повар О. Права дитини у концепції соціального виховання в УСРР

Скуба Г., Карпінська Н. До питання криміналістичної характеристики злочинів терористичного характеру

Хобор Р. Підстави визнання шлюбного договору недійсним за цивільним та сімейним законодавством України

Хомич Д. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам проти моральності

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback